Декоративен водопад

Водопадът почти винаги е фокусна точка в градината. И това не е за чудене, той маркира драматична промяна на топографията. Обикновено той подхранва разширяващ се поток или езеро, откъдето погледът бива отведен към самият водопад, който е винаги в движение. Бълбукащите водни звуци прекъсват шума извън градината и подчертават чувството на спокойствие. Може да се подражава на специфичният чар на естествения водопад и варирайки със звука на водата като се подсилва така настроението на съответният сезон.

Оформяне на водопад 

Декоративен водопад

Повечето водопади, изградени по класически маниер се състоят от седем основни камъка, а останалите служат за подчертаване и разширяване на композицията. За самото оформяне има многобройни варианти, включително и опростяване на основната композиция.

Огледалният камък е централния камък на водопада, пред който или по който водата тече и той определя типът на водопада. Самият характер на пада се определя от това дали страната на камъка е права и гладка или нащърбена и грапава. Позицията на този камък също така въздейства на начина на падане на водата, ако камъка e изваден малко напред, водата блика от върхът му, а ако лежи навътре, то водата тече по камъка, стига скоростта и масата да не са по-големи. Огледалният камък обикновено седи на не повече от метър над нивото на водата, в основата зад водопада.

От всяка страна на огледалният камък, стоящи до тридесетина сантиметра по-високо и някак по-напред от него, са поставени вертикално масивни странични камъни. Обикновено тези камъни са поставени така, че да лежат навътре към падащата вода. В основата на всеки страничен камък има фундаментен камък, който осигурява стабилност на фракцията като оптически закотвя вертикалната маса. Обикновено фундаментните камъни седят няколко сантиметра пред страничните, в основата зад водопада. Добре е нито един от тази двойка камъни да не си приличат толкова много, че да са симетрични.

В центъра, при основата на водопада, се поставя камъкът, който разделя водата. Той служи за отклоняване течението на падащата вода, бликаща от основата, а също така придава звукът на водопада. Обикновено камъкът разделящ водата е грубо триъгълен по форма и е насочен нагоре срещу водопада.

Винаги мислете за външният вид, звука и цялостният ефект, който се стремите да постигнете. Но не се колебайте да извикате квалифициран професионалист да провери, усъвършенства или завърши вашият дизайн.

Декоративен водопад - схема

Изграденият вече ъгъл на вашата градина предлага перфектното място за водопада, особено ако там има какъвто и да е водоизточник. Може да се използва и здравата градинска ограда като създадения там воден кът да внушава един пейзаж, който продължава нагоре и навън.
Където и да поставите водопада, направете място за малък резервоар отгоре, зад огледалният камък, където водата да се събира от тръбата за циркулиращата вода и съответно да може да се разстила и пада от ръба в стила, който желаете.

Изграждането на основата на всички водопади, освен най-малките, изискват вдигане и прецизно поставяне на тежки камъни. Затова извикайте си човек, който може да организира изпълнението на всичко това, освен ако не сте сигурни, че можете да се справите с тази работа.