Бюджет за Градина

Приблизителен бюджет, необходим за изработване на Градина в парцел 700 кв.м с къща 200 кв.м

Създаването на декоративна Градина е творчески процес, състоящ се най-общо казано от 3 етапа. А именно проектиране, изпълнение, поддръжка, а и те са взаимно свързани помежду си. Една Градина може да е цъфтяща ливада, а може и да е изпълнена с различни растения, камъни, езера, а от там и цената, както на материали, така и на чисто физически труд, силно варира.
Преди да започнете изграждането на вашата Градина, все пак бихте искали някаква цена. Въпреки, че не се подхожда типово към всяка Градина, а стремежът ни е да ги правим неповторими, със собствен стил и дух, защото те не са неодушевен предмет и уникално пространство във всеки двор, може да се направи приблизителна разбивка за придобиване на общ поглед върху инвестициите. Като се има предвид тяхното вариране във всеки конкретен случай, ето я и нея:

ЦЕНА НА ГРАДИНА