Бюджет за Градина

Бюджет необходим за изработване на Градина в парцел 700 кв.м с къща 200 кв.м

Създаването на декоративна Градина е творчески процес, състоящ се най-общо казано от 3 етапа. А именно проектиране, изпълнение, поддръжка, а и те са взаимно свързани помежду си. В този ред на мисли мога да ви кажа, че една Градина може да е гола ливада, може и да е препълнена с различни растения, камъни, езера, а от там и цената, както на материали, така и на чисто физически труд, силно варира.
Но преди да започнете изграждането на вашата Градина все пак бихте искали някаква цена. И въпреки, че не се подхожда типово към всяка Градина, а стремежа е да се направи неповторима със собствен стил и дух, защото тя не е неодушевен предмет и е уникална във всеки двор, може да се направи приблизителна разбивка за придобиване на общ поглед върху инвестициите. Като се има предвид тяхното вариране в конкретен случай. Ето я и нея:
ЦЕНА НА ГРАДИНА