услуги


ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА

ПРОЕКТИРАНЕ
Ландшафтна архитектура и дизайн

Проучване и разработване на идеи за оформяне на пейзажи и арт пространства.

След направен оглед и определяне на задание за желаната среда, Ви представяме три примерни решения за композиране на зададеното пространство, придружени с обяснителна записка.


ИЗГРАЖДАНЕ

След изготвен и обсъден с Вас проект, се включват изпълнителите, които осъществяват на практика идеите.

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ОТКРИТИ ПЛОЩИ

В изпълнението на задачите ни, умело управляваме и контролираме потоците от материали, хора, енергии и др. Оптимизираме процесите, както и доставките на необходимите стоки или материали на точното място и време, при зададено количество и качество, с минимални усилия и разходи.
Но все пак сме озеленители, а не експерти от НАСА, ние създаваме Градини, а не космодруми.

ИНТЕРИОРНО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

Предлагаме специфични и оригинални идеи за вътрешни, закрити пространства.
С помощта на интересни материали, подходяща растителност и творческо мислене, изграждаме уникални и практични решения за интериор. Създаваме среда, удобна за Вас и Вашето ежедневие, а също и внимателно аранжирана според Вашите нужди, нашите знания и опит. 


ПОДДРЪЖКА – ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГРАДИНИ

За изградените от нас Градини, както и от препоръчаните от наши клиенти,
предлагаме различни абонаментни програми и еднократни посещения от специалисти в удобно за вaс време.