УСЛУГИ


ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА

ПРОЕКТИРАНЕ
Проучване и разработване на идеи за оформяне на пейзажи и арт пространства.

Създаването на една Градина започва в представите ни. В идеята, че желаем да изградим удобно, практично, привлекателно и дори разкошно място, в което тялото и духът ни да се отпуснат и да се наслаждават на природата и личното ни пространство.

Озеленяване
За да се организират всички работи по най-оптимален начин е необходимо да се стартира с планиране на средата и тук се включваме ние – с предложения за Ландшафтен Дизайн, който урежда всички въпроси по формиране и изграждане на твърдите и живи структури в една Градина.

Проектът позволява предварително да се изяснят и разрешат всички интересни и проблемни места по терена, за да се подготвят на практично ниво отделните етапи.


ИЗГРАЖДАНЕ

След изготвен и обсъден с Вас проект, се включват изпълнителите, които осъществяват на практика идеите.

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ОТКРИТИ ПЛОЩИ

Изграждане Градина Изграждане Градина Изграждане градина
В изпълнението на задачите ни, умело управляваме и контролираме потоците от материали, хора, енергии и др. Оптимизираме процесите, както и доставките на необходимите стоки или материали на точното място и време, при зададено количество и качество, с минимални усилия и разходи.
Но все пак сме озеленители, а не експерти от НАСА, ние създаваме Градини, а не космодруми.

ИНТЕРИОРНО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

Изграждане Градини Изграждане Градини Изграждане Градини
Предлагаме специфични и оригинални идеи за вътрешни, закрити пространства.

С помощта на интересни материали, подходяща растителност и творческо мислене, изграждаме уникални и практични решения за интериор. Създаваме среда, удобна за Вас и Вашето ежедневие, а също и внимателно аранжирана според Вашите нужди, нашите знания и опит. 


ПОДДРЪЖКА – ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГРАДИНИ

Поддръжка Градини Поддръжка Градини Поддръжка Градини
За изградените от нас Градини, както и от препоръчаните от наши клиенти,

предлагаме различни абонаментни програми и еднократни посещения от специалисти в удобно за вaс време.