ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА

Проектиране
Ландшафтна архитектура и дизайн

Проучване и разработване на идеи за оформяне на пейзажи и арт пространства.

След направен оглед и определяне на задание за желаната среда, Ви представяме три примерни решения за композиране на зададеното пространство, придружени с обяснителна записка.


Предложенията могат да се визуализират с различни графични програми за представяне в реален вид. Вижте примери, изработени от нас, като кликнете на снимките.

Ландшафтна архитектура ГРАДИНСКИ ДИЗАЙН РЕСТОРАНТ ГРАДИНА

По съгласуван с клиентa вариант, се изработва проект, който съдържа необходимите количествено–стойностни сметки, техническите и работни чертежи, необходими за започване на изпълнението.


Изготвяне на проектна документация по част
паркоустройство и благоустройство

Проектите обхващат паркоустройство на частни къщи, жилищни сгради, офис сгради, хотели, магазини, производствени сгради, промишлени терени и рекултивация на нарушени терени.

ДЕТСКА ПЛОЩАДКА Ландшафтен проект ЛАНДШАФТНО ПРОЕКТИРАНЕ
Проектите се изработват от ландшафтен архитект, а при необходимост допълнително се съгласуват с биолог, хидро и ВиК инженер, ел. инженер.

галерия с наши Ландшафтни проекти


Очакваме Ви!

Подгответе:
1. План на мястото плюс разположение на сградата в мащаб
2. Теренни особености – наклони, изложение, почви.
3. Съществуваща растителност
4. Съществуващи настилки, ако ще остават същите
5. Инженерни комуникации – ВиК, Ток и други
6. Бюджет
7. Време за разговор, поне 30 мин.

/ако нещо нямате, ще ви съдействаме в набавянето му/


Предлагаме и още една възможност.
Интерактивен проект с помощта, на който може бързо и лесно да се ориентирате за всяко едно растение и да почерпите максимално много информация от най-голямата търсачка в интернет. Вижте пример >> ТУК


ла
Дъх на Градина дава консултации по:
Проектиране – Дизайн – Чертане – Работа с графични програми на PC