ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА

Проектиране

Проучване и разработване на идеи за оформяне на пейзажи и арт пространства.

Създаването на една Градина започва в представите ни. В идеята, че желаем да изградим удобно, практично, привлекателно и дори разкошно място, в което тялото и духът ни да се отпуснат и да се наслаждават на природата и личното ни пространство.

За да се организират всички работи по най-оптимален начин е необходимо да се стартира с планиране на средата и тук се включваме ние – с предложения за Ландшафтен Дизайн, който урежда всички въпроси по формиране и изграждане на твърдите и живи структури в една Градина.

Проектът позволява предварително да се изяснят и разрешат всички интересни и проблемни места по терена, за да се подготвят на практично ниво отделните етапи.


Ландшафтна архитектураЛандшафтна архитектура Ландшафтна архитектура
В този момент можем да експериментираме с различни визии, докато определим, коя е най-подходяща за начина ни на живот, в какво пространство ще живеем и отдъхваме насаме или с близки хора.
Градината всъщност е продължение на жизненото ни пространство.
Както подреждаме домът си, така можем да създадем и личната ни зона за отдих на открито.

Проектирането включва оглед на място, определяне на задание за желаната среда, а след това един до три Идейни варианта, които са примерни решения, придружени с обяснителна записка.
След коментар върху тях, определяме финалната визия и след това се изработват техническите проекти, в които са дадени качествени и количествени параметри, по които може да се изработи и оферта за изпълнение.


Изготвяне на проектна документация по част
паркоустройство и благоустройство

Проектите обхващат паркоустройство на частни домове, жилищни сгради, офис сгради, хотели, магазини, производствени сгради, промишлени терени и рекултивация на нарушени терени.

Ландшафтна архитектура Ландшафтна архитектура
Проектите се изработват от ландшафтен архитект, а при необходимост допълнително се съгласуват с хидро и ВиК инженер, ел. инженер, конструктор и други.

галерия с наши Ландшафтни проекти


Очакваме Ви!

Подгответе:
1. План на мястото плюс разположение на сградата в мащаб
2. Теренни особености – наклони, изложение, почви.
3. Съществуваща растителност
4. Съществуващи настилки, ако ще остават същите
5. Инженерни комуникации – ВиК, Ток и други
6. Бюджет
7. Време за разговор, поне 30 мин.

/ако нещо нямате, ще ви съдействаме в набавянето му/


Предлагаме и още една възможност.
Интерактивен проект с помощта, на който може бързо и лесно да се ориентирате за всяко едно растение и да почерпите максимално много информация от най-голямата търсачка в интернет. Вижте пример >> ТУК


Ландшафтна архитектура
Дъх на Градина дава консултации по:
Проектиране – Дизайн – Чертане – Работа с графични програми на PC