ПОДДРЪЖКА ГРАДИНИ

Поддръжка Градини Поддръжка Градини Поддръжка Градини
ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГРАДИНИ

За изградените от нас Градини, както и от препоръчаните от наши клиенти,
предлагаме различни абонаментни програми и еднократни посещения от специалисти в удобно за вaс време.


Градина Градина


I. Поддръжка на зелени площи

1. Поддръжка тревен килим

1.1 Косене – веднъж месечно, а през активната вегетация – веднъж седмично
1.2 Аериране – три пъти годишно
1.3 Грапене (вертикутиране) – два пъти годишно, пролет и есен
1.4 Валиране – веднъж месечно или през косене
1.5 Подхранване на почвата – три пъти годишно
1.7 Плевене – редовно премахване на нежеланите бурени

2. Грижи и поддръжка на растенията

2.1 Окопаване, прекопаване – пролетно прекопаване, допълнителни окопавания на почвата.
2.2 Плевене – Редовно премахване на нежеланата растителност
2.3 Резитби – Основни оформящи и направляващи резитби
2.4 Подхранване – Подхранва се с различни видове органични и минерални торове
2.5 Защита – Редовен фитосанитарен контрол. Третиране с необходимите препарати
2.6 Подготовка за зимен и летен сезон
2.7 Засаждане на сезонна растителност

3. Други

3.1 Почистване след извършените дейности
3.2 Препоръки за повишаване качеството на поддръжка


II. Поддръжка на интериорна растителност

1. Грижи

1.1 Почистване и отстраняване на сухите листа и клонки
1.2 Резитба и частично подрязване
1.3 Подхранване с изкуствени торове – 1-2 пъти в месеца.
1.4 Третиране с препарати за растителна защита.
1.5 Поливане и пулверизиране на вътрешни растения
1.6 Пролетна подготовка на растенията за летния сезон
1.7 Есенна подготовка за зимния сезон

2. Други

2.1 Почистване след извършените дейности
2.2 Препоръки за повишаване качеството на поддръжка


III. Обучение

1. Изготвяне на календар за градинските дейности
2. Обучение на ваш персонал

Поддръжка Градини


Поемаме и допълнителни ангажименти, например поддръжка и ремонт на алеи и настилки, боядисване /лакиране/ на огради, пейки, малки строителни ремонти и други.