Тревен чим

 Полагане на тревен чим За моментален ефект:  1. Внимателно и фино...