ЖИВ ПЛЕТ

Живият плет най-често се използва за декоративна ограда. Да преградите визуално...

Тревен чим

 Полагане на тревен чим За моментален ефект:  1. Внимателно и фино...