Скален кът и алпинеум

Алпинеум Алпинеум


Алпинеум или скален кът са обособени и привлекателни места в градината.

Поради индивидуалните характеристики на растенията, камъните и останалите материали ползвани за изпълнението алпинеум и скален кът, те винаги са уникални.   

За нас, освен да спазваме задължителните правила при изграждането, е важно и творческото усещане при подреждането и аранжирането на скалният кът.


 

1. Декоративен камък и растителност – доставка, товаро-разтоварни, монтаж.
2. Дизайн – аранжиране на камък, аранжиране на растителност


алпинеум алпинеум алпинеум алпинеум


Да направим алпинеум!


Декоративен скален кът в обществени площи 


Алпинеум - Миниатюрен
Статия за:
СКАЛЕН КЪТ – МИНИАТЮРЕН ПЛАНИНСКИ ПЕЙЗАЖ

 

 

 

 

 


Скален кът над 50 кв.м.
И още едно видео показващо етап от изграждането на Скален кът с размери над 50 кв.м.
ДИЗАЙН С КАМЪК И РАСТИТЕЛНОСТ