Тревен килим

Изработване на елитен тревен килим за района на София


 1. Подготовка на терен

1.1 Почистване
1.2 Третиране с хербицид
1.3 Изкореняване на първична растителност
1.4 Прекопаване
1.5 Изхвърляне на отпадъците
цена: 3,50 – 10,00 лв/кв.м


2. Почва

2.1 Доставка
2.2 Разстилане
цена: 50.00 – 80.00 лв/ куб.м
при минимум 5 куб.м.


3. Затревяване

3.1 Внимателно и фино заравняване на горният почвен слой
3.2 Избиране на подходяща тревна смеска
3.3 Плътно и сигурно покриване на цялата площ чрез кръстосан посев
3.4 Зариване на семената
3.5 Валиране
3.6 Първа поливка (при осигурени условия)
цена: 6,50 – 10,00 лв/кв.м


4. Полагане на тревен чим

4.1 Внимателно и фино заравняване на горният почвен слой.
4.2 Избиране на подходящ тревен чим
4.3 Доставка до обекта
4.4 Монтаж
4.5 Валиране
4.6 Първа поливка (при осигурени условия)
цена: 18.00 – 22.00 лв/кв.м


5. Абонаментна поддръжка 

5.1 Косене – веднъж месечно, а през активната вегетация – веднъж седмично
5.2 Аериране – три пъти годишно
5.3 Грапене (вертикутиране) – два пъти годишно, пролет и есен
5.4 Валиране – веднъж месечно или през косене
5.5 Подхранване на почвата – три пъти годишно
5.7 Плевене – редовно премахване на нежеланите бурени
цена: 10.00 лв./ кв.м/годишно
под 100 кв.м, цена: по договаряне


6. Еднократни посещения

6.1 За специфични действия
6.2 За съдействие
цена: по договаряне
7. Консултации (на място)
цена: 60,00 лв/час
включително времето за транспорт