Поддръжка Градини


За да е Жизнена, Здрава и наистина Привлекателна една декоративна Градина в частен имот и при ~ 500 кв.м, е необходима поддръжка веднъж седмично.

Дъх на Градина поема поддръжка за района на София и околността с включени четири посещения в месеца. Приблизителна месечна цена: една минимална работна заплата.

Месеците за активна поддръжка започват от средата на март и свършват в средата на октомври, в зависимост от времето.
В поддръжката са включени грижа за тревен килим, растителност, скални кътове и алпинеуми, малки водни елементи, следене на автоматизираната поливна система, торове, препарати, транспорт и амортизация на инструментите.
Всички манипулации могат да се видят в Поддръжка градини


Поддръжка градини поддръжка градини


Поемаме и допълнителни ангажименти, например за поддръжка на вътрешна растителност, алеи и настилки, оформяне на овощни дървета /до две три в градина/, боядисване на огради, пейки, и други. Като съответно те се оферират допълнително.