ИЗГРАЖДАНЕ

озеленяване на открити площи


След изготвен и обсъден с Вас проект, се включват изпълнителите, които осъществяват на практика идеите.

В изпълнението на задачите ни, умело управляваме и контролираме потоците от материали, хора, енергии и др. Оптимизираме процесите, както и доставките на необходимите стоки или материали на точното място и време, при зададено количество и качество, с минимални усилия и разходи.
Но все пак сме озеленители, а не експерти от НАСА, ние създаваме Градини, а не космодруми.


изграждане градиниИзградени градини
Някои от местата, където творихме заедно с природата.


Тревен килим
Изработване на елитен тревен килим, Затревяване, Полагане на тревен чим, Поддръжка.


Скални кътове и алпинеум
Алпинеумът или скалният кът са
обособени и привлекателни места в градината.


изпълнение градини

Декоративни водни елементи
Езеро, Водопад, Поток, Фонтан.  
Водата винаги внася специфична жизненост в пейзажа.


Жив плет
Декоративна ограда, бордюри, живи стени, пейзажен стил, геометрични форми, композиция.


Ниско строителство
Така нареченaта твърда част от Градината – структура и елементи.
озеленяване открити площи


Покривни градини
Покривно озеленяване – все още малко популярно у нас може да стане част и от нашето ежедневие.


Градинско обзавеждане
Избор на осветителни тела, разположение, трасировка тръби и кабели.


 


 

интериорно озеленяване


Предлагаме специфични и оригинални идеи за вътрешни, закрити пространства.
С помощта на интересни материали, подходяща растителност и творческо мислене, изграждаме уникални и практични решения за интериор. Създаваме среда, удобна за Вас и Вашето ежедневие, а също и внимателно аранжирана според Вашите нужди, нашите знания и опит.


интериорно озеленяване

Наши обекти
Някои от местата, където творихме заедно с природата.


Балкони, тераси
Нека озеленяваме всеки свободен квадрат от балкона.


Административни сгради
Фоайе в офис сграда.


декоративна градина Заведения
Един пример. 


Аквариуми, терариуми, волиери
Оригинални интериорни решения за създаване на биотопи. Изграждане и грижи за флората и фауната.


Зимни градини
Градина под стъкло.


аквариум