ТРЕВЕН КИЛИМ – действия стъпка по стъпка

ИЗРАБОТВАНЕ НА ЕЛИТЕН ТРЕВЕН КИЛИМ


 1. Подготовка на терен

1.1 Почистване
1.2 Третиране с хербицид
1.3 Изкореняване на първична растителност
1.4 Прекопаване
1.5 Изхвърляне на отпадъците


2. Почва

2.1 Доставка
2.2 Разстилане


3. Затревяване

3.1 Внимателно и фино заравняване на
горният почвен слой
3.2 Избиране на подходяща тревна смеска

3.3 Плътно и сигурно покриване на
цялата площ чрез кръстосан посев

3.4 Зариване на семената
3.5 Валиране
3.6 Първа поливка (при осигурени условия)

Затревяване Затревяване


4. Полагане на тревен чим

4.1 Внимателно и фино заравняване на горният почвен слой.
4.2 Избиране на подходящ тревен чим
4.3 Доставка до обекта
4.4 Монтаж
4.5 Валиране
4.6 Първа поливка (при осигурени условия)

Полагане на тревен чим тревен чим 


 5. Абонаментна поддръжка

5.1 Косене – веднъж месечно, а през активната вегетация – веднъж седмично
5.2 Аериране – три пъти годишно
5.3 Грапене (вертикутиране) – два пъти годишно, пролет и есен
5.4 Валиране – веднъж месечно или през косене
5.5 Подхранване на почвата – три пъти годишно
5.7 Плевене – редовно премахване на нежеланите бурени

Поддръжка тревен килим поддръжка тревен килим


6. Еднократни посещения

6.1 За специфични действия
6.2 За съдействие


7. Консултации

на място


Всеки тревен килим, както и неговата изработка и поддръжка са специфични. За това и манипулациите са строго индивидуални в зависимост от дадения обект.