Тревен килим, упътване за поддръжка

 
1. Вода
Водата е нужна за правилният растеж и развитие. Не забравяйте че тревата е 80 % вода. Нужно е да се полива редовно с необходимият воден режим.

2. Косене
Добрият тревен килим се получава чрез редовно косене. То трябва да става с косачка, всякакви други методи ако не се забраняват, то не се препоръчват. Първите няколко коситби се извършват с височина на ножовете 8-9 см. А в последствие е добре да се подържа на 5-6 см. Има правило, което казва, никога да не се отнема повече от 1/3 от тревата при едно косене, за това косете по-често. След поливка не се коси.

3. Плевене
Плевели винаги е имало и винаги ще има. Плевете винаги когато можете и колкото можете. За целта могат да се ползват и селективни хербициди..

4. Валиране
За поддържане на тревната площ равна (без грапавини), е необходимо редовно валиране с 100кг. валяк. Чрез него корените се разпределят равномерно в повърхностният почвен пласт и тревата не се надига на туфи. Валирайте след косене.

 

5. Грапене
Това е изваждане на мъртвата и суха трева от основата на тревния чим. Разресване. Поне два пъти годишно. Има специални гребла, служещи за тази цел. На пролет то е задължително.

6. Аериране
Извършва се с цел да подобри естествения въздухообмен. Обикновено се извършва преди пролетното и есенно наторяване. Аерирането се извършва със специални машини, но може да се използва и обикновена вила, с която се набожда равномерно целият терен.

7. Подхранване – торене
Колкото по-често се коси и използва тревната площ, толкова по-често тя се нуждае от подхранване. Тревата трябва да се тори с комплексен тор (азот, фосфор, калий) 3-пъти годишно. Веднъж в ранната пролет, отново в средата на лятото и още веднъж през есента.
Пролет – основно подхранване .
Есен – калий за подсилване устойчивостта на тревата срещу студ и болести през зимния период.
В периода на вегетация (май, юни, юли, август), когато поливането и косенето са чести, е добре да внасяте амониева селитра с норма 3кг/100кв.м веднъж месечно.

Английските градинари казват че ако спазвате тези седем правила след 100г. ще имате прекрасен тревен килим :-)

Мартин Варсано