Изработка на Градина със суха река

Част 2 – КАК ИДЕИТЕ СЕ ПРЕВРЪЩАТ В РЕАЛНОСТ

Запознахме ви с подхода при проектиране на градината, като подкрепихме обясненията с пример за конкретните решения при оформяне на пространството в един частен двор. Нека да ви дадем и по-ясна представа за следващия етап – процеса на реализация на проекта.

След като разполаме с изготвен и съгласуван проект и сме решени да прехвърлим идеите от листа върху запуснатия двор, преминаваме към действие. Нека да видим какви са основните етапи при преобразяване на градината.

Подготовка 

Най-напред ще почистим ниската растителност, избуялите диви джанки и всички останали плевеляци. Прави се с мотика и лопата, като преди това се пръска с тотален хербицид. Това е един от най-неприятните етапи. Все пак убиваме стотици растения, нищо че са плевели. Само да можехте да ги чуете как пищят!
Имайте предвид, че ще се натрупа голяма камара с отпадъци, от които ще трябва да се освободите по някакъв начин. Доставка на материали 

Добре е материалите, включени в проекта да бъдат навреме доставени на терена. Затова преди да започнете, обиколете магазините и се снабдете с необходимото. Именно затова е проектът, да няма после – ама това не стига, онова е в повече…
В конкретния случай имаме доставка на растения, декоративни камъни и почва. Разбира се трябва да помислите за тяхното правилно съхранение до момента, в който ще се използват.

Средата за живот 

Обикновено почвата в оставените без грижа дворове е загубила доста от качествата си и не е кой знае какво, а за правилното развитие на растенията е добре тя да е хранителна и с добра структура. Ето защо често се налага внасянето на хумусна почва. Това е доста трудоемка работа, защото да вкараш 10 кубика почва с лопата и количка (при невъзможност да влезе бобкат през 1,2 м врата) е равносилно на труда при разбъркване и изливане плочата на къща. Но тук поне не те притиска времето, когато успееш – тогава, няма да се стегне.


 


Трасиране 

Всичко е подготвено и доставено. Време е за същинската работа – точното прехвърляне на проекта върху терена. Това обикновено се прави с колчета, въжета, ролетка и работен проект в ръка.Сухата река 

В този случай, по проект имаме създаване на декоративна река, която тръгва от горния край и стига почти до средата на двора. Тук няма да има вода, тя е заменена с речен филц и врачански камък, който придава по-голяма естественост. Как се прави това? След като техническият ръководител е забил колчетата и трасето е очертано, се прави малък изкоп (около 15-20 см). Това е коритото. На дъното се поставя дебел найлон, който да спира поникването на плевели (колкото е по-дебел, толкова по-добре). След което се покрива леко с филц. Декоративните камъни се редят като се гледа коя от страните им е по-хубва, за да се остави отгоре. Следи се и всеки от тях да си отива със съседния до него. Тук е важен рисунъкът. Мога смело да заявя, че подредбата на тези камъни е творческа работа. Камък с камък еднакъв няма, така че и в проекта не е означено, кой, къде да се постави. Редят се на място, според усета за хармония. Важно условие е да се вкопава поне 1/3 от камъка, за да бъде стабилен. А и един полузарит камък, дори и произволно поставен, седи по-добре, отколкото просто поставения върху земята. След като се подредят камъните, се досипва филц, който да скрие найлона и да направи композицията по-завършена. Пренасянето на всички тези камъни е доста трудоемка и тежка работа, внимавайте с кръста.Растителност 

Тя е тази, която ще внесе живот в цялата картина. А и нали дворът се прави именно заради нея.
Разполагане: Първо се подреждат растенията (както са в саксийките) по местата, зададени в дендрологичния и съответно в посадъчния чертеж. Определя се точното местонахождение, брой, вид. Ако трябва да се промени и донагласи нещо, прави се на място. Казано накратко – “три пъти мери, един път режи”.
Засаждане: След като всичко е проверено и подредено, започвате с най-приятната работа – “освобождаването” на растенията. От пликчето или саксийката засаждате растението на свобода в почвата. Без да бързате, изкопавате дупка малко по-голяма от саксийката, после изваждате растението без да разбивате туфата с пръст, която то си е създало, и хоп – в определената му дупка. Заривате и уплътнявате добре.
Не забравяйте да броите колко растения сте засадили. Аз съм засадил миналия месец над 1 милион, а вие?Засяване 

В този случай имаме интересен подход. Обикновено се засява многокомпонентна тревна смеска или така нареченият райграс, но в този двор е предпочетена бялата детелина. Площите определени за затревяване не са предназначени за спорт или разходка по тях. Просто трябва да са зелени с възможно най-малко грижи. Затова е детелината – коси се един-два пъти в годината и е издържлива на засушаване.

Поливане

Стигнахме до финала. Полива се чрез дъждуване, ниско до почвата. При това обилно и продължително. За прихващането на растенията, както и правилното им развитие е нужна вода. Никога не забравяйте да поливате! Водата е елемент, който може да даде сили на едно семенце да покълне, да пробие асфалтова улица и да израсне в голямо дърво.Е, това е. Остана само да съзерцавате градината и да й се наслаждавате. Плевене, поливане, торене и всички останали грижи по поддръжката ги пишете в графа удоволствия.


ЧАСТ 1 – СЪЗДАВАНЕ НА ЛАНДШАФТЕН ПРОЕКТ
ЧАСТ 2 – КАК ИДЕИТЕ СЕ ПРЕВРЪЩАТ В РЕАЛНОСТ
ЧАСТ 3 – ИСТОРИЯ В СНИМКИ