Чаровна Градина

      


  


ПРОЕКТ


Един запуснат заден двор!
  


„Всичко във въздуха“ и следва кофраж, бетон, гранит.
     


Четири майсторски стъпала
      


и един бордюр в дъга за кант.
   


Вкарване и разстилане на почва, разполагане на камъни, преместване на съществуващи растения.
     


Разполагане и засаждане на нова декоративна растителност.
          


Плочопътека – „да Винчи“. С нивелир, ролетка и прав ъгъл
  


Е, как да не останеш доволен?