ЦЕНИ

озеленяване цени, бюджет, Оферти и ценообразуване


Ландшафтно проектиране

Идеен Проект – обща композиция, ситуация, функционално зониране, алейна мрежа
Дендрологичен проект – Разположение, вид, брой и размер на растителността, описани в номенклатурен списък
Трасировъчен проект – размери и отстояния на контура на настилките
Посадъчен проект – места и размери на дупките за засаждане на растенията
Обяснителна записка – към проекта
Количествена сметка – към проекта

ЦЕНА: 2 лв/кв.м при минимум 500.00 лв.
ландшафтен проект цена цена ландшафтен проект
ИЗТЕГЛИ >> Актуална Ценова листа за Ландшафтно проектиране и дизайн – сезон 2019


Бюджет за Градина 

Създаването на декоративна Градина е творчески процес, състоящ се най-общо казано от 3 етапа. А именно проектиране, изпълнение, поддръжка, а и те са взаимно свързани помежду си. В този ред на мисли мога да ви кажа, че една Градина може да е гола ливада, може и да е препълнена с различни растения, камъни, езера, а от там и цената, както на материали, така и на чисто физически труд, силно варира.
Но преди да започнете изграждането на вашата Градина все пак бихте искали някаква цена. И въпреки, че не се подхожда типово към всяка Градина, а стремежа е да се направи неповторима със собствен стил и дух, защото тя не е неодушевен предмет и е уникална във всеки двор, може да се направи приблизителна разбивка за придобиване на общ поглед върху инвестициите. Като се има предвид тяхното вариране в конкретен случай. Ето я и нея:
Бюджет за Градина Бюджет за Градина
ИЗТЕГЛИ >> Колко струва една Градина? Вижте и пресметнете сами


Поддръжка – Абонаментна програма

За да е Жизнена, Здрава и наистина Привлекателна една декоративна Градина в частен имот и при ~ 500 кв.м, е необходима поддръжка веднъж седмично.
Дъх на Градина поема поддръжка за района на София и околността при приблизителна цена 100,00 лв. на посещение или 400.00 лв. на месец.

Поддръжка Градина Поддръжка Градини

ИЗТЕГЛИ >> Поддръжка – Абонаментна програма


Тревен килим
тревен килим тревен килим

ИЗТЕГЛИ >> Изработване на тревен килим


Не се колебайте да ни звъннете!

Обадете ни се. Оставете адрес. Ние ще дойдем лично в удобно за Вас време.