ЦЕНИ

озеленяване цени, бюджет, Оферти и ценообразуване


Ландшафтно проектиране

Идеен Проект – обща композиция, ситуация, функционално зониране, алейна мрежа
Дендрологичен проект – Разположение, вид, брой и размер на растителността, описани в номенклатурен списък
Трасировъчен проект – размери и отстояния на контура на настилките
Посадъчен проект – места и размери на дупките за засаждане на растенията
Обяснителна записка – към проекта
Количествена сметка – към проекта

ЦЕНА: 3 лв/кв.м при минимум 650.00 лв.
ландшафтен проект цена цена ландшафтен проект


Бюджет за Градина 

Създаването на декоративна Градина е творчески процес, състоящ се най-общо казано от 3 етапа. А именно проектиране, изпълнение, поддръжка, а и те са взаимно свързани помежду си. В този ред на мисли мога да ви кажа, че една Градина може да е гола ливада, може и да е препълнена с различни растения, камъни, езера, а от там и цената, както на материали, така и на чисто физически труд, силно варира.
Но преди да започнете изграждането на вашата Градина все пак бихте искали някаква цена. И въпреки, че не се подхожда типово към всяка Градина, а стремежа е да се направи неповторима със собствен стил и дух, защото тя не е неодушевен предмет и е уникална във всеки двор, може да се направи приблизителна разбивка за придобиване на общ поглед върху инвестициите. Като се има предвид тяхното вариране в конкретен случай. Ето я и нея:
Бюджет за Градина Бюджет за Градина


Поддръжка – Абонаментна програма

За да е Жизнена, Здрава и наистина Привлекателна една декоративна Градина в частен имот и при ~ 500 кв.м, е необходима поддръжка веднъж седмично.
Дъх на Градина поема поддръжка за района на София и околността при приблизителна цена 100,00 лв. на посещение или 400.00 лв. на месец.

Поддръжка Градина Поддръжка Градини


 Тревен килим
тревен килим тревен килим


Не се колебайте да ни звъннете!

Обадете ни се. Оставете адрес. Ние ще дойдем лично в удобно за Вас време.