Когато се раждат красоти

   


     А в началото бе мрака, после се появиха няколко светли линии на монитора..


Паното
  


 

По пътя на съзиданието
                    


Истината е във водата!