ЕНЕРГИЙНИ ГРАДИНИ

озеленяване на Вилно селище “Азарея”

с. Горно Трапе, община ТроянСитуация
Предвидената за озеленяване територия в рамките на обектa, обхваща около 1630 кв.м.

  


Проектна част
Общо композиционно решение


Проектант: ланд. арх. Биляна Малинова
Ландшафтен дизайн и проектиране

Началото на една Градина е мисълта за нея, после идват идеите и прецизирането им в проект. Следващ етап е създаването й, работата на терен, когато тя се оформя със земя, инертни материали, растителност, вода, орнаменти и т.н. Чак тогава тя, Градината започва живота си като благоденствието й най-вече зависи от хората, които се грижат за нея.

Когато се правят енергийни Градини, едно от най-важните условия е всички елементи да са в хармония. Не само един с друг, но и отнесени към мястото или местността, където се намират, а също и с хората, които ще ги обитават.

В сърцето на Стара планина, в живописния Троянски Балкан се намира екоселище ‘Азарея’, изградено според природните закони, познати на хората от древността, но забравени в повечето от хай-тек обществата. И тук Градината в началото беше в умовете на хората, които изграждаха селището, а после се появи и на хартия.

Идеята е за създаване на Градина, съобразена с принципите на Фън Шуй и плавния поток на енергиите.
Определящо е, че изграждането на обемно-пространственото решение се базира на съществуващото положение, очертанията на парцела, разположението на вилните къщи и определени изисквания на инвеститора:
Ситуиране на три кедъра в югоизточната част на имота.
Засаждане на жив плет от обикновена Хвойна, който в местата на допир са обиколната алея е заменен от Дива Лоза.
Достъп до септичната яма.
Овощни видове – две Сливи и три Ябълки.
Аранжиране на пространството така, че да има усещане за свобода, ненатрапчивост и хармония.
Съобразяване с енергийните елементи на посоките според Фън Шуй.

Когато вече сме се спрели на конкретна идея, продължаваме с подробностите, които се определят в работните проекти като дендрология, трасировка, детайли и т.н.

Парцелът е с неправилна форма и затова чрез зеленина са обособени правоъгълна и триъгълна площ за по-хармонично завихряне на енергиите и същевременно за разделяне на терена на две части, активна и пасивна по ползване. Това е постигнато със засаждането на растения като Туя и Лавровишна, с по-груба текстура, които подвеждат погледа в определена посока и визуално разграничават пространството.

Главната структура е определена от проектираните къщички, шест на брой и пешеходните комуникации между тях. Така алейната мрежа е замислена като плавно спираловидно навлизане към централната част на Градината. Оформя се обиколна алея – окръжност, която освен като енергийна защита служи и за лесен достъп до отделните домове за минимално притесняване на обитателите. Общата композиция на спиралните алеи, които водят към центъра, заедно с къщичките и оформянето с инертен и растителен материал очертават специфични мандала.

Кръгът, символ на целостта е ползван и около самите къщи като навлизането му в обиколната алея е направено така, че да се забелязва – дали с друг вид настилка или с друг рисунък, цветово или пък подсказано с очертание само на окръжността.

По средата между къщите е разположена четиристранна дървена пирамида, вписана в кръгла площадка, а около нея е очертан квадрат с растителност, която да приюти пространството вътре. Като главно въздействие на тази форма е ползван масивен, тежък камък, символ на земята, в четирите ъгъла на квадрата. Около него е разположена декоративна растителна група от жълтообагрени видове като Златиста Туя, Керия, Потентила.
Около самата площадка, също са ползвани такива видове, за да предложат едно слънчево и приятно място за отдих, което би изглеждало твърде малко и по-грубо с тъмнозелените цветове на други храсти.
Елементите на енергиите на посоките се срещат в цветовете и вида на растителните групи. На север е разположена Плачеща Черница, на юг – Червенолистна Смрадлика.

Алеите са подчертани с растителност, символизираща стихиите на посоките и помага за обособяването на самостоятелни пространства. Така всяка къща има собствен набор от цветове, растителни видове и материали, които разбира се са свързани в единна обща композиция.

Запад и Северозапад са под влиянието на метала. До алеята са засадени кръгли вечнозелени Туи и почвопокривен Чашкодрян в изпъстрени с бяло листа.
Юг е под влиянието на огъня. Тук имаме Червен Кисел Трън, с плътна корона, подходяща за оформяне, а за основа – жълтолистен пълзящ Чашкодрян.
Изток и Югоизток са към дървото. Тук покрай алеите са предвидени бавнорастящи Дървовидни Чемшири оформени като миниатюрни дръвчета, зад тях – дървена оградка, а за основа – дървесни кори.
Северът е за водата. До алеята са засадени сини треви във вълнообразни очертания.
Около къщите е предвиден пръстен, който освен енергийната си защитна функция предлага и декоративно обособяване на отделните структури като отново са ползвани елементите на посоките.

Северната къщичка. Имаме плавни очертания. Ползвани са декоративни треви, които да изобразят вълнисто движение. Основа е филц или речни камъчета.
Североизток е за елемента на земята. Предложени са три глинени саксии с едногодишни цветя и декоративна ивица, композирана с камък и многогодишна ниска растителност като мащерка, камбанки, седуми и др.
На изток и югоизток се срещаме с дървото. Дървени треяжи с катерливи Рози, дървовидни Чемшири, които могат да се оформят като малки дръвчета или бонсаи, дървесни кори. Дървен парапет на площадката пред къщичката, пейка, Колоновидни Туи. В ивицата около къщата могат да се засаждат и едногодишни цветя при желание на собствениците.
Южната къщичка. Темата е за огъня и светлината. От двете страни на входа са разположени Спираловидни Туи, за основа – златисти Чашкодрян и Хвойна. До тях са засадени Златисти Спиреи, композирани с Червенолистен Кисел Трън. Около къщата – Златисти Спиреи с конусовидната Смарагдова Туя.
Югозапад е за земята. Отново ползваме композиция от камък и ниска растителност, билки и многогодишното цвете Гайлардия, цъфтящо в жълто-червено-кафяви цветове. Глинени саксии с цветя.
Запад и северозапад. Синкави Лавандули, сребристи Хвойни. Могат да се ползват и хармонично разположени декоративни метални сфери.

В активната зона са ситуирани:
Басейн, разположен на поляна, с кръгли очертания като формата е определена от нисък растителен бордюр от пълзящ златист Чашкодрян и жив плет откъм изток, който отделя малка полянка за събиране на близки хора, идейно свързана със силата на изтока и композирана с цветя, камък и две дървени пейки.
Басейнът на това място е хубаво да бъде в чисти зелени или поне ярко синьозелени цветове.
Барбекюто е ситуирано в южната част на терена.
Тук се предвижда за направата на тревния килим да бъдат ползвани многокомпонентни тревни смески устойчиви на отъпкване.
Това пространство е визуално разграничено от къщите с декоративни растителни групи.

Знаем ли какво искаме, по-лесно можем да намерим пътя до там. Проектирането е част от пътя, за да сме наясно какво точно искаме, за да се съобразят нещата със ситуацията на терена, какви количества ще са нужни и т.н.
А когато се проектират енергийни Градини е хубаво да сме в добро настроение и да харесваме това, което правим.


Реализация


 

 

 


Сезон I

   


Научете повече за екологичните къщи от инвеститора: „Екоинженеринг – С“
посетете: www.azareiya.com