ДЕКОРАТИВЕН ПОТОК

Независимо дали потоците свързват водопади или изворчета с езерце или функционират сами за себе си в Градината, те притежават особена жизненост, чар и обаяние.

Създаване и композиране на поток

Основните условия при изработване на воден поток са: размерите на Градината, всички водни елементи, свързани с него, естеството на топографията и количеството на водата.
Един естествен ручей е предимство за създателите на Градини, но в повечето случаи, водния източник почти винаги ще е домашната водна система. Капацитетът на течението ще се определи от производителността и силата на системата за циркулиране на водата. Зададеният обем на водата може да се забавя или забързва, в зависимост от наклона и ширината на водното легло. А от това как то е било замислено и положено, струя с определен дебит може да има и двете, бързеи и тихи вирчета.
Когато искате естествено водно поточе във вашата Градина, започвайки да го оформяте, имайте впредвид следните аспекти на поведение на струята:

– Водата тече по-бързо в тесен канал, по-бавно в широк.

– Наклона въздейства на скоростта й. Изисква се наклон от поне 3%, а
обикновено е желателно той да е по-голям.

– За да се създаде естествен вид на брега и бързеите, могат да бъдат ползвани различни камъни, които да бъдат разположени несиметрично. От вътрешната страна на някои завои с леки склонове, могат да бъдат поставени речни камъчета.

– Бързотечаща вода прави по драматични бързеи, в сравнение с бавнотечаща.

– Точно под серия от каскадки, камък разделящ течението, помага да създадем бяла пенлива вода.

– Камък поставен на завой във водата, към отсрещния бряг, ще защитава брега и дъното, а освен това придава естествена стабилност и успокоява течението, около извивката. На плиткият бряг, който е от другата страна, някаква растителност като например подходящи водни треви на границата на водата, създава баланс.

– Стърчащи и издигащи се скалички от бреговете или дъното на потока, създават интересни водовъртежи. Всякакви неравности по повърхността на водното легло, водят до интригуващи завихряния. Така че си струва на някои места да се сложи по някой друг камък.

Строеж на поток в естествен стил

Най-важно и основно е непропускливостта на основата. Започвайки от източника на потока (басейнчето на дъното на водопада или на изкуственото изворче) се прави непропускливо дъно. Изкопава се и се изгражда водното легло, така че дълбочнината му, освен при вирчетата, да е в зависимост от количеството вода. Защита от изтичания може да бъде подсигурена, когато водното легло се състои от подложка и изолационно фолио. При тази техника на строеж на ручей или поток, могат да бъдат използвани, камъни тежащи до около 60 кг.
Леглото на потока може да бъде маскирано или прикрито по различни начини. Например по бреговете може да се намаже слой цимент (около 2-3 см), като се прави на малки зони и в него се слагат речни камъчета. След около час, използвайки четка и вода, цимента се изглажда и изравнява между камъчетата за да се направи по-малко видим и по-добре кантиран. Може да се увеличи естественият природен вид на дъното и бреговете на потока като се разстелят поне два вида филц или чакъл (фракцията им да не е по малка от 1.5см) и известно количество обли камъчета над изолационното фолио. Речни камъчета, чакъл и обли малки камъни лесно могат да бъдат премествани ако дъното трябва да се поправя.

Изграждане на поток стъпка по стъпка


1. Изкопаване


Ако е необходимо, увеличете наклона на речното корито. Маркирайте го с колчета и канап. Започнете копаенето, първо с всяко планирано вирче, а после и по протежение на потока.


2. Подложка и изолационно фолио


Поставя се подложка, която е нужна, за да се предпази фолиото от разкъсване. После се полага и изолационното фолио като се надипля или прегъва, където е необходимо. За по големи потоци ще има нужда от няколко парчета като по-долното парче се застъпва от горното, а краищата им се залепват.


3. Водоподаване


Сложете помпата в езерото на най-ниското място и в противоположната страна на водопада или потока, където ще осигурява максимално водно аериране. Свързва се помпата с маркуч или тръба, които ще превеждат водата нагоре покрай потока чак до отвора който е направен, за да се събира и излива водата.


4. Тестване


Включете помпата и проверете да видите как тече водата. Нагласете и регулирайте течението като добавите или махнете почва под фолиото.


5. Бряг


Полага се неправилен ред от камъни по краищата на потока. Могат да се циментират, за да не се позволява на водата да тече извън коритото. Подрязват се и се оформят ръбовете на фолиото.


6. Полагане на филц


Хубаво е да се замаскира фолиото в речното легло с речни камъчета и филц. Могат да се разхвърлят и сред периферните камъни, за да им се придаде по естествен вид. Препоръчително е да се ползва по-малко чакъл, защото той събира тиня. Тествайте течението на водата отново.


7. Дооформяне


С работеща помпа вече може да се експериментира с полагането на по-големи камъни, за да се види как те влияят на звука и плискането на водата. Добавя се или се изваждат някой камъни или пък се преместват същестуващите.