ИДЕЙНИ ПРОЕКТИ.... в процес на работа
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА


Теренът, предвиден за ландшафтен дизайн се явява вътрешен двор към апартамент и е сравнително малко и тясно пространство, с изградена на място дървена платформа за отдих.

При дизайн на сравнително малки площи, от съществена важност е композицията, линиите и детайлите, с които изграждаме пространството.

Насаждения пред зелената ограда, въздействат на усещането за дълбочина на зрителя и визуално разширяват пространството. Такова е внушението и на инертният материал – усещане за по-голямо пространство.
S – образните плавни линии също предлагат големи възможности при оформянето на естествени пейзажи. Те подвеждат окото от едната страна на градината към другата, уголемявайки пространството и карат малката градина да изглежда по-голяма.
Съответно това са и елементи, които са ползвани при планирането на дворното място.


ВАРИАНТ 1

Проектирана е поляна, която да позволи активно ползване на зелената площ, по периферията ? са разположени декоративни насаждения, а асиметрично в нея е ситуиран остров от камък и растителност, който да се заиграе с усещането ни за празно и пълно пространство. Групите могат да са повече – три или пет – чрез тях се усеща празното пространство – когато няма какво да го задържи, погледът се плъзга по зелената площ и стига веднага до края ?. Прекъсванията и задържането на интереса позволява създаването на перспектива.
На бетонната площадка е добавена кашпа с красиво ниско дръвче.

В тесните подходи на Градината, за композиционното ? оформяне са ползвани плавни, извиващи се линии, които удължават пространството и създават илюзията за по-обширно пространство, отколкото то всъщност е. Така южният подход е оформен като извиваща се алея от ситен инертен материал – филц/ речни камъчета и е окантен с богата вечнозелена и широколистна растителност, както и някои декоративни тревисти видове.

Най-южната зона е проектирана като място за отдих, за привличане на активност и в този край на дворчето. Тук е разположена удобна и широка дървена пейка, която гледа към миниатюрен пейзаж, развит като картина пред нея.
Лъкатушна суха река, която се скрива в пищната зеленина, по периферията на пространството.

За изграждане на алеите от инертен материал са използвани различни фракции като най-дребната е ситуирана по средата на движението, а по-едрите са разположени на групи по периферията – отново игра с перспективата.

Използвана е предимно вечнозелена растителност, с интересни включвания от цъфтящи храсти, и декоративни треви.
На някои места по оградата са пуснати катерливи Рози и Бръшляни, които да допълнят съществуващите вече на терен.
В определени части на двора са ситуирани по-високи растения, които да разчупят пространството.ВАРИАНТ 2

Този вариант е развит чрез геометрични линии, в елегантен и съвременен дизайн.
Декоративните елементи са разположени в лехи, бордюри и ивици – както декоративната растителност, така и твърдата част. Инертният материал, под формата на бордюри пред растенията създава чувство за подреденост, създава граници, които определят пространството и така го маркират, за да не се изгуби, както би се получило ако оставим само растителни ивици. Тези бетонни или каменни бордюри са чудесен помощник и в поддръжката тревните площи.
Съществуващата бетонна площадка е разширена с ивица от бял мраморен камък, хванат с бордюр. Тук е планирана още една дървена платформа с удобна пейка в северния ? край, за привличане на повече активност в двора и приютяване на този кът.
Като акцент тук е разположена кашпа със засадено в нея ниско ефектно дръвче.

Растителността е композирана на етажи като най-отпред са разположени цветни ивици от сезонни цветя и друга ниска тревиста растителност.
Използвани са вечнозелени кълбовидни форми, колоновидни Туи за разчупване на пространството. За игра с перспективата са засадени джуджевидна форма на Бреза от северната страна на поляната, която с по-дребните си листа контрастира с едрата текстура на Хортензия Анабел в близък план.

Южният подход е замислен като супер изчистено преминаване, с удобни, широки плочи, върху речен камък. За акцент са ползвани пъстра декоративна трева и два храста катерлива Роза. Покрай сградата е засаден жив плет, който да формира зелена стена за приютяване на пространството и внасяне на свежест.

Южният край на двора отново е проектиран с дървена пейка, пред която е планирана красива растителна композиция с декоративен скулптурен елемент.
Настилката е предвидена като дребен речен камък, но като вариант е възможно и изпълнение на градинска настилка от плочи – бетонни или от естествен камък.ВАРИАНТ 3

Пейзажен вариант, в който са композирани инертни материали, съчетани с декоративна растителност и са оформени няколко тревни площи, които определят различните пространства.
Тук дворът е превърнат в красива природна картина, която освен, че има целогодишно въздействие, ще бъде и притегателен център за интереса на малки деца.

Алеите преливат в сухи реки, оформени с речни камъчета и плоски камъни, които освен да декорация, могат да се ползват и за сядане и игра. Кантирани са с вечнозелени кълбовидни иглолистни растения и декоративни храсти и треви. Растителността е разположена в отделни групи за подсилване впечатлението за пространство.

Бетонната площадка е приютена чрез дървена платформа от топъл дървен материал и собствено обособено пространство с малка полянка.

Южният подход е композиран с плавно извиващи се линии и ниска вечнозелена растителност. По стената сградата, по протежение на тази алея е поставен декоративен елемент – огледално фолио, което може да е както на височина до 180 см, така и по-тясна ивица, която да отразява отсрещната растителност и да създава впечатление за по-обширно пространство.

Най-южната част е формирана като декоративна суха река, която се скрива в обилна зеленина. Тук отново е поставена дървена пейка, но е възможен вариант и с дървена платформа, на която да се разположат възглавници или пък градинска люлка.Copyright © www.savour-garden.com