ИДЕЙНИ ПРОЕКТИ.... в процес на работа

Обяснителна записка

Ландшафтен дизайн на зелено пространство в частен имот, град Враца.
Теренът е равен, с незначителна денивелация, водите са насочен към изградени вече водоприемни шахти.
Желани елементи в дворното пространство са:
- барбекю зона
- открит гараж с навес
- стопанска площ за зеленчукова градина
- външна чешма
- асма

Функционално зониране
Входът на дома е ситуиран от североизточната страна на сградата, което предполага удължен пешеходен подход, навлизащ в градинската част на имота. Подходът и рисунъка на настилката във всички варианти са замислени така, че да подвеждат погледа и съответно движението (и енергиите) към входа на дома.
Алейната мрежа е развита като пешеходен и автомобилен подход към вътрешността на имота, където се развива градинската част и е разположен входът на дома. Входът е акцентиран чрез специфична форма и цвят на настилката, а в Градината е изградена обиколна алея, която да позволява удобно ползване на елементите в този сектор – барбекю зона и стопанска част.
Западната част от обиколната алея е предвидена като твърда настилка, тъй като по този начин може да се използва оптимално през всички сезони, удобна е за пренасяне или извозване, комфортно е минаването и при мокри или снежни дни.

Предвиденото място за гараж е разположено като продължение на входната алея, по средата югоизточната страна на оградата – изнесен е до обиколната на къщата настилка, за да освободи полезен терен за Градината. Теренът между гаража и зеленчуковата градинка е възможно да се устрои като затворена или открита складова част.

Барбекю зоната е ситуирана в североизточната част на двора, до нея е изградена градинска чешма.

Стопанската част е в източния край на двора, за получаване на оптимално количество светлина.


Вариант 1

Алейната мрежа е изпълнена в по-голямата си част от декоративни бетонни павенца. Чрез контрастен рисунък в настилката, оформен като извиваща се дъга, движението се подвежда от тясното пространство между къщата и съседната сграда, към Градината и Входа на Дома.
Подстъпът към входа е акцентиран с концентрични кръгове.

Обиколната алея в Градината е изградена с плътна настилка в частта си към барбекю зоната за функционално ползване, а в югоизточната си част е минаването се осъществява чрез плочопътека като връзка с гаража и като обслужваща алея за стопанската площ.

Така оформената алейна мрежа очертава в средата на двора една кръгла поляна, по периферията, на която са засадени декоративни растителни групи и е обогатена и раздвижена с кръгли елементи, в които могат да бъдат разположени, както цветни групи от сезонни цветя и многогодишни растения, така и водни елементи или декоративни растителни групи с инертен материал, наподобяващи миниатюрни пейзажи, (скален кът), а дори и подправки, красиви плодни растения и т.н.

Покрай гаража са засадени катерливи Розови храсти.

Алеята, свързваща дома с барбекю зоната е окантена с вечнозелен нисък бордюр, пъстролистни храсти в слънчеви цветове, малки планински Клекове и сребристо бял, бавнорастящ Сребрист Смърч откъм полянката, а от другата страна са разположени иглолистни топки, хармонично комбинирани с ниски бордюрни Рози, цъфтящи през целия сезон. Зад тях са засадени чайнохибридни Рози с наситен аромат в светли бели, розови и пурпурни цветове като отзвук на металната тема по Фън Шуй (метал, дух, идеи...). Покрай оградата тук са разположени високи вечнозелени Туи и Катерливи Рози, а на преден план – декоративни Японски Кленове и Рододендрони, в съчетание с камък.Вариант 2

В този вариант пространството е проектирано в по-изчистени линии с бордюри и ивици от растения, които подчертават композицията на Градината.

Подходът към къщата е подчертан с дъгообразно кантиране на настилката в контрастен цвят.
В настилката, прилепен до къщата е изграден нисък клоц, в който са предвидени сезонни цветя и вечнозелени растения.

По периферията на поляната в средата на Градината е засаден нисък вечнозелен бордюр, а от другата страна са разположени колоновидни Туи, съчетани със Златисти колоновидни форми и чайнохибридни Рози. От източната си страна този жив плет е завършен с обгръщаща го ивица от сезонни цветя, които могат да се съчетаят с интересни и красиви билки.

Северозападната ограда е приютена с колоновидни иглолистни растения и катерливи Рози, пред тях са засадени пъстролистни храсти, а на преден план е разположен бордюр от Здравец, който окантва протежението на плътната алея, обслужваща удобната връзка между къщата и барбекю зоната.Вариант 3

Copyright © www.savour-garden.com