ИДЕЙНИ ПРОЕКТИ.... в процес на работа
 
Обяснителна записка

Идейните варианти са повлияни от функционалното ползване на пространството като представителна лятна градина, архитектурата и стилът на сградата и съществуващата вече външна част.
Елемент, който се повтаря във всички предложени разновидности е визуалното отделяне на паркинг площите от местата за сядане чрез растителни групи. На определени места са разположени дървесни растения и червенолистни декоративни Кленове.

 
В първите два варианта е предложено оптимално разпределение на настилка и зелена част. Оформена е обиколна алея, която удобно да обслужва всички места за клиенти. В центъра на пространството е ситуирана зелена част, която е развита като примамваща погледа композиция с ниска и висока растителност, създаваща свежа и уютна атмосфера.

Вариант 1
По периферията на терена са ситуирани дивани с овални очертания. Между тях са разположени зелени площи с почвопокривна растителност и висок акцент от колоновидно иглолистно растение.
Зелената площ в центъра на пространството е проектирана като изчистена геометрична група, също с овални очертания. Тук са предвидени високи Борове, червенолистни Кленове и други декоративни дръвчета. На по-нисък етаж са разположени пъстролистни храсти в ярки златисти и розови цветове, а пред тях кант от Здравец. Останалата зелена площ е предвидена за едногодишна цветна растителност.

Вариант 2
Тук са проектирани различни видове настанявания за клиенти, както сепарета така и шестици и четворки маси. Отделните места са приютени с кашпи и зелени ивици със засадени иглолистни растения.
Зелената площ в центъра на пространството е проектирана като eстествен пейзаж – частица природа, инкорпорирана в пространството на сладкарницата. Използван е инертен материал, който оптично разширява пространството и е оформен като суха река от различни фракции декоративен камък. Тук са разположени високи Борове и други иглолистни растения, които освен, че даряват сянка и освежават въздуха, са изключително полезни за здравето ни с излъчваните от тях фитонциди и отрицателни йони.
В зеленината откъм паркинг зоната са засадени пурпурни ароматни Рози, в съчетание с Клекове и Туи, оформени като спирали за привличане на вниманието и енергията към това място.

 
 
Вторите два варианта са оформени с преобладаваща настилка и островни групи от зеленина в овални очертания за функционален и удобен достъп.

Вариант 3
Тук местата за сядане са разположени по периферията на терена, а зелените площи са проектирани с вечнозелени иглолистни Смърчове с тесни корони и декоративни Кленове с пурпурни листа.
В зеленината откъм паркинг зоната са засадени тъмночервени ароматни Рози, в съчетание с Клекове и Туи, оформени като спирали за привличане на вниманието и енергията към това място.

Вариант 4
В този вариант местата за сядане са изместени навътре в лятната градина, а зелените площи са запълнени с дървесна растителност – дръвчета Кълбовидна Акация – с наситено зелен емералдов цвят на листата и червенолистни Кленове. На нисък етаж са ползвани почвопокривни растения. Между масите са разположени високи червени кашпи с кълбовидни или колоновидни иглолистни растения.

 
 
Вариант 5
Тук е оформена разчупена геометрична композиция в съвременен стил с ниски бордюри от Чемшир или други вечнозелени растения, между тях са разположени многогодишни и едногодишни цветя и редово засадени Акации с кълбовидни корони.

Вариант 6
Пространството тук е оформено в пейзажна композиция, с преливаща зеленина по цялото протежение на терена, която се преодолява чрез плочопътеки. Предвидена е дървесно-храстова растителност и ниски почвопокривни и цъфтящи видове. На определени места са поставени високи кашпи с кълбовидни или каскадни растения.

 
 
Copyright © www.savour-garden.com
Озеленяване с Дъх на  Гтадина