ИДЕЙНИ ПРОЕКТИ.... в процес на работа

Обяснителна записка

Обектът е частен двор и се намира в град София.
По-голяма част от съществуващата растителност се запазва, като това са предимно плодни дръвчета и храсти.
Във всички варианти дизайнът на дворното пространство е композиран по такъв начин, че да изгражда усещане за уют, красота и удобство.


Вариант 1

Входна алея – в началото си е ситуирана по средата на входното пространство, окантена от двете й страни със стилна група от висок наситено зелен иглолистен храст и няколко по-малки кълбовидни Туи. Между тях са разположени почвопокривни растения и декоративен камък, който визуално разширява пространството. Групата е завършена с пъстролистна фонтанна трева.
Денивелацията е преодоляна с четири широки стъпала, които са разположени в овална площадка. Широките, приканващи стъпала са изключително важни за притегателното и представително въздействие, което се формира на подсъзнателно ниво при влизане у дома.

Входната площадка на къщата е изнесена напред, в кръгли очертания. Приютена е с бордюр от вечнозелени ниски храсти, съчетани с по-високи растения и многогодишни цветя.
Подходът към лятната кухня е подканящ, широк и овален, декориран с красива група, която привлича вниманието и движението към него.

Основни насоки в дизайнът на двора са придобиване на собствен облик, създаване на усещане за уют, формиране на приятна и желана атмосфера. Така дворът е организиран чрез композиция, която оформя пространството. Обединяване на отделните съществуващи насаждения е постигнато чрез повтаряне на растителни елементи – високи иглолистни с тесни корони и ивици от декоративни храсти, които маркират и определят пространството като Градина.

Иглолистното дърво с тясна корона – Смърч е изключително ценен вид, който успешно приютява дворното пространство, създава по-интимна атмосфера, наред със забележителната си способност да променя и подобрява средата ни в здравословно отношение. Иглолистните растения са известни с отделянето на отрицателни йони, които освен, че освежават и пречистват въздуха, действат извънредно благоприятно на имунната ни система, ободряват и ни лекуват физически и емоционално.


Вариант 2

Входна алея – в началото си е ситуирана по средата на входното пространство. Окантена е от двете си страни с бордюр от кълбовидни Туи, красив пъстролистен храст и висока фонтанна трева, а от двете страни на входната врата са разположени като стражи две високи, смарагдови Туи. За основа са положени бели декоративни камъни, които оптически да разширят пространството.

Денивелацията е преодоляна с пет широки приканващи стъпала, които помагат за притегателното и представително въздействие, което се формира на подсъзнателно ниво при влизане у дома.

Алейната мрежа е очертана в плавни линии, а живописно оформени ивици, разположени пред съществуващите насаждения, разчупват визията, въвличат погледа в игра и оставят усещане за значително по-обширно пространство.
Така композиран дворът поражда преживяване на собственото пространство, а Градината се превръща в лично изживяване.
Вариант 3

Входна алея – изградена е по протежение на сградата, с ширина от метър и половина. Окантена е с нисък вечнозелен бордюр и тревна площ, декорирана с две групи от иглолистни растения с тясна корона, съчетани с пъстролистни и цъфтящи храсти и треви. Ползването на макар и малко теснокоронни Смърчове в тази част на двора, изгражда едно изключително уютно и свежо пространство, което формира преживяването на свое собствено място, въпреки близостта на съседния двор.

Пред входът на къщата е изградена квадратно очертана площадка, по периферията, на която са засадени вечнозелени растения, съчетани с пъстролистни широколистни храсти.

Бордюри и ивици от растителност оформят и преобразуват по елегантен начин хаотичните насаждения в Градина.Copyright © www.savour-garden.com
Озеленяване с Дъх на  Гтадина Озеленяване с Дъх на  Гтадина Озеленяване с Дъх на  Гтадина