ИДЕЙНИ ПРОЕКТИ.... в процес на работа

Обяснителна записка

Ситуация
Имотът е с изградена твърда структура – площадки, алейна мрежа, ниски (~30см) подпорни стени.


Вариант 1
Дизайнът на терена е изграден като много изчистена композиция, с бордюри от растителност, които да приютят и обединят пространството.
За подсилване на визуалното впечатление за различни нива, подпорните стени са подчертани с ивици от ниска растителност на горно и долно ниво.
Редово засадени декоративни видове привличат и насочват погледа и движението.
Предвидени са две едро размерни дървета, за внасяне на свежест в горещите летни дни, а с годините и възможност за по-пълно ползване на дворното място.
Тясната зелена ивица в източната част на теренът е композирана с вечнозелена растителност и многогодишни цветя. Ползвани са зелени кълбовидни форми, както и цъфтящи и пъстролистни видове като Rhododendron и Aucuba. Цветните видове са от родовете на Iris, Hemerocallis, Astilbe, Geranium.
Тук пространството е наситено със зеленина, за едно по-жизнено изживяване и създаване на витално настроение.

Вариант 2
Преливането на извиващи се линии подвежда съзнанието и визуално раздвижва и разширява пространството, създава елегантна и уникална атмосфера.
Пред барбекю зоната е развита декоративна група, която да подмамва погледа с красотата и жизнеността си.
Покрай алеята в тясната източна част на двора са засадени вечнозелени бордюри, акцентирани с многогодишни цветя и цъфтящи храсти.
Избраните дървета тук са пъстролистен Явор – Acer `Drumondii`, кълбовидна Каталпа – Catalpa `Nana` и декоративен Клен – Acer `Katsura` - с ярко оранжеви багри пролет и на есен, светлозелен през лятото.


Вариант 3
Ниски зелени бордюри очертават релаксираща композиция, подвеждат погледа, създават финна и стилна атмосфера и носят усещане на подсъзнателно ниво за по-широко пространство.
В тясното зелено пространство откъм изток е предложен тревен килим, акцентиран с няколко групи от вечнозелени Рододендрони – Rhododendron hybrida.

Copyright © www.savour-garden.com