ИДЕЙНИ ПРОЕКТИ.... в процес на работа
 
  Вариант 1

Входно пространство:
Стъпалата за достъп до имотът от уличното платно са в същото направление като сега съществуващото стълбище, но са разширени до 1,50м за по-лесен и комфортен подход.
Стъпалата за достъп до сградата са овално оформени. Плавните линии оптически разширяват пространството, подвеждат погледа и движението, създават елегантна и уникална атмосфера в тази зона.
Настроението, което създаваме във входната, представителна част на дома си е от изключителна важност за уюта и привлекателността му. Тук стъпалата са допълнени с клоц, в който да се засади ниско декоративно дръвче и друга подходяща растителност.

При желание отпред, от северната страна, да се обособи място за отдих, то подходящ вариант е за това да се ползва плочата на съществуващият гараж, докато новия може да се изчисли за по-голямо натоварване и така да поеме тежестта на почва и растителност за оформяне на красива пейзажна група.
Площадката в първи вариант е декорирана с големи кашпи – 90/90 см, със засадени в тях японски Кленови дръвчета и иглолистни Смърчове с тясна корона.

В тесните части на имотът, покрай оградите са разположени живи плетове от иглолистни и широколистни растения, които да приютят двора, по красив и приятен начин да подведат погледа и съзнанието към хармонията и спокойствието на собствената Градина.

Южна част на Градината:
Терасата пред къщата е с ширина от 2,50 м, свързана е с тревната площ с четири стъпала в единият й край. Денивелацията в останалата част е поета от ниска подпорна стена с височина от 45 см, която може удобно да се ползва и за сядане.
Главният подход към барбекю зоната е от югоизточната страна на терена. В този вариант по-лесният и удобен достъп от входната част на къщата към Градината отзад е ЮИ обиколна алея.

Оградата зад площадката за барбекю е на нивото на външният терен. Самата площадка е с два метра по-надолу, което прави стената на барбекюто същевременно и подпорна стена. Нивото на барбекюто е със седемдесет сантиметра над нивото на тревната площ.
В югозападната си част, теренът вътре в двора пада с метър под външния терен и още метър и тридесет, поети от декоративен скат до тревната площ.
Декоративният скат поема денивелацията чрез изграждане на миниатюрен пейзаж от камък и подходяща растителност – предимно вечнозелена, която захваща наклонения терен и същевременно е с висок декоративен ефект през всички сезони.

Тревната площ е с приблизителен наклон 3-5% и е окантена с бордюр, за да се оформи приветливо пространство, което оптически да изглежда по-голямо.

Точно пред терасата е засадено едроразмерно дърво, което да дава сянка през горещите летни дни.
По периферията са разположени декоративни Смърчове с тесни корони, които могат да се оформят като жив плет.

 
 

Вариант 2

Входно пространство:
Стълбището за достъп до имота е с плавни очертания и достига площадката непосредствено до стъпалата за достъп до сградата, които с овалната си форма позволяват удобно ползване в отделни направления.
Във входното пространство са ползвани заоблени очертания, отново за използване на оптическите ефекти, които създават такива контури – финна и стилна атмосфера, усещане на подсъзнателно ниво за по-широко пространство.

Тук са обособени две зони за релакс, обзаведени с пейка и дръвчета, които да ги приютяват. Пейките могат да са от различни материали, но плоскостта за сядане е препоръчително да бъде дървена, тъй като това е топъл материал, на който се сяда удобно през всички сезони.

В тесните части на имотът, покрай оградите са разположени живи плетове от иглолистни и широколистни растения, които да приютят двора, по красив и приятен начин да подведат погледа и съзнанието към хармонията и спокойствието на собствената Градина.

Южна част на Градината:
Терасата пред къщата отново е с ширина от 2,50 м, но тук за достъп до горното ниво са изградени широки стъпала, които привличат движението към тревната площ и зоната за барбекю. Такива стъпала визуално разширяват пространството и правят уютен самият двор.
Денивелацията пред останалата част на сградата е поета от ниска подпорна стена с височина от 45 см, която може удобно да се ползва и за сядане.

Барбекю зоната е рамкирана с вечнозелените корони на Борови дръвчета, а достъпът до нея се осъществява с три също така широки стъпала.
Денивелацията от оградата към тревната площ отново е поета от красив декоративен скат.

За оформяне на обемно пространствената композиция са използвани предимно ниски и средни по височина дръвчета, които с декоративните си корони създават интимната атмосфера на Градината.

Растителността е разположена на подходящи, композиционно определени места, за създаване на хармонична и привлекателна среда.

 
  Вариант 3

Входно пространство:
Входната площ е твърде тясна, а чудесен начин да създадем приветливо, привлекателно, очарователно местенце е ползването на плавни, закръглени линии, които да прегъват пространството.
Изградено е извито стълбище, което осигурява достъпът до сградата и Градината на имота.
Стъпалата към дома са стесняващи се окръжности, които предлагат лесен подход на всички страни и същевремено са представителни и елегантни (особено при майсторско изпълнение – изградени от майстор, с качествени материали).

Оградите са интересна и задължителна част от нашият двор. Те могат да са както неутрални и незабележими като визия, така и изключително красиви и декоративни, внасящи уникално внушение върху цялостното въздействие на Градината.

Южна част на Градината:
В най-широката си част, терасата пред къщата е с ширина от 3,33 м. Тя е оформена като полукръг, с широки и примамливи стъпала към по-горната част на терена и барбекю зоната.
Денивелацията пред останалата част на сградата е поета от ниска подпорна стена с височина от 45 см, която може удобно да се ползва и за сядане.

Тук теренът е оформен с подпорна стена от приблизително 1 – 1,30 м височина за поемане на денивелацията от основата на оградата до тревната площ.

Дървото като топъл материал е необикновенно ценно за използване в екстериорната част на дома, тъй като внася уют и комфорт там. Има различни приложения като например огради, декоративни пана, с определен растер по бетонна ограда, треяжи или платформи.

Растителността е хармонично разположена в пейзажни групи на определени места. Като количество са ползвани по-малко растения, но характерно заложени, така че композиционно да обединят пространството


 

Copyright © www.savour-garden.com
Озеленяване с Дъх на Градина Озеленяване с Дъх на Градина Озеленяване с Дъх на Градина