ИДЕЙНИ ПРОЕКТИ.... в процес на работа

Обяснителна записка

Теренът е вътрешен двор на сграда в центъра на София, който се ползва от клиенти на офиси, представителни площи на фирми и заведение. Служи и за зареждане на стока, ръчно, без механизация.

Главна отправна точка при композирането на пространството са вертикалните елементи, които да са в състояние да въздействат на настроението на посетителите.
Използвани материали са предимно бетон, метал и дърво, както и жива растителност.
На определени места са разположени високи, удобни кошчета, напълнени с пясък или филц от горната си страна, за гасене на цигари.

Разполагането на дръвчета в пространството променя изключително много начина, по който възприемаме мястото. Те внасят свежест, настроение и релакс, който ни е нужен сред бетонните стени.


Озеленяване с Дъх на Градина

Вариант 1

Пространството е организирано чрез кашпи, пана и различен вид настилка.

Използвани са ниски дръвчета и иглолистна растителност, подходяща за условията на този терен. Те са композирани в квадратни кашпи с размери от приблизително 80/80/80 см или повече.
Обособен е кът за сядане като вниманието е фокусирано натам чрез полагане на различна настилка. Пейката е изградена от дърво, тъй като това е топъл материал и е удобен за ползване и през студени дни.

Насочване на движението към входовете е от съществено значение при дизайн на едно пространство. Главният вход тук (този, който води към асансьорът) е подчертан чрез използване огледално фолио, което да фокусира вниманието. Посетителите виждат себе си докато приближават и това го прави силно задържащ вниманието елемент, който едновременно разширява пространството, привлича погледа и е интересен като пано върху голата стена.

Облицоването на стените с огледални, метални или дървени пана, помага да се приюти пространството и да се създаде представителна атмосфера.


Озеленяване с Дъх на Градина

Вариант 2

Пространството е организирано чрез кашпи, пана и различен вид настилка.

Представителна атмосфера е формирана, чрез изграждане на клоцове, в които са засадени атрактивни групи от кълбовидни растения, съчетани с ниско иглолистно и широколистно дръвче. Семпъл и същевременно елегантен елемент, който веднага праща информация на съзнанието, че тук, това място се поддържа.

Главният вход тук (този, който води към асансьорът) е подчертан чрез използване огледално фолио, което да фокусира вниманието. Посетителите виждат себе си докато приближават и това го прави силно задържащ вниманието елемент, който едновременно разширява пространството, привлича погледа и е интересен като пано върху голата стена.

Облицоването на стените с огледални, метални или дървени пана, помага да се приюти пространството и да се създаде представителна атмосфера.

Обособен е кът за сядане като вниманието е фокусирано натам чрез полагане на различна настилка. Пейката е изградена от дърво, тъй като това е топъл материал и е удобен за ползване и през студени дни.


Озеленяване с Дъх на Градина
Вариант 3

Пространството е организирано чрез кашпи, пана и различен вид настилка, която води погледа и движението към подходите на сградата.
Декоративните елементи са разположени сред филц, докато разчупената форма на другата настилка насочва хода на посетителите.

Използването на треяжи/ паравани от метал или дърво е друг чудесен начин да се приюти пространството и да се прикрият тъмните ъгли.


Copyright © www.savour-garden.com