ИДЕЙНИ ПРОЕКТИ... в процес на работа

Идейни концепции за озеленяване на частен имот
Във всички варианти зеленото пространство е оформено предимно с изчистена и стегната композиция, която позволява на сравнително малко място да се насладим едновременно на пространство и природен пейзаж.

Основни елементи на композицията са терасирано пространство, което се свързва със зелени, декоративно оформени скатове. Изящно извита алея, която свързва жилищната площ с барбекю и джакузи зоната. Алеята преодолява денивелацията на терена с широки, лежерни стълби, за спокойно и плавно преминаване.
Покрай източната и западна ограда са предвидени живи плетове, които приютяват и уединяват личното пространството на частния имот.
Входната част е изградена предимно от настилки. Покрай западната ограда е разположен жив плет, с декоративни групи и бордюри, които да увлекат погледа и движението към обиколната алея. Тук е засаден Бор, който със специфичната си корона създава интимна атмосфера. Използването на иглолистна растителност е от особена важност не само заради декоративните й качества, но и заради изключителното й здравословно въздействие върху хората.
Клоцът при входните стълби е композиран с вечнозелена растителност и камък, който визуално да разшири растителната група.

Основни положения за разглеждане:
- Живи плетове – вечнозелени, с широколистни видове или смесени.
- Жив плет покрай ограда изток – иглолисни видове или широколисни колоновидни дървета (Габър, Бук), които да се поддържат чрез резитба като зелена стена.
- Север – декоративно дърво, което да посреща и да поеме пространството или само ниска растителност и сградата и входът да са открити.
- Юг – повече дървета за сянка и свежа атмосфера или по-малко (две, три).
- Фон за барбекю зоната – дървета или ниска растителност.
- Внасяне на природни пейзажи (растителни групи) или изчистено пространство с преобладаване на тревен килим.

Copyright © www.savour-garden.com
озеленяване озеленяване озеленяване