ИДЕЙНИ ПРОЕКТИ.... в процес на работа

Обяснителна записка

Задание – Композиране на растителност в клоц с размери 550/50/34 см.
Предложени са три варианта за озеленяване на представената площ.

Коментари:

1. Достъп до площта, предвидена за озеленяване. Поддръжката освен поливане е и бърсане на прах, подхранване, почистване на изсъхнали листа и клонки и т.н.
2. Има възможност за разполагане на високи декоративни растения, което може да промени предназначението на стената за поставяне на снимки. Те могат да бъдат закачени на срещуположната (тухлена) стена – така се увеличава и ефекта от тях – могат да бъдат разглеждани по-комфортно отблизо.
3. Интересна концепция е разполагането на огледало зад ивицата с растения. По този начин увеличаваме визуално зелената площ, а и цялото пространство.


Озеленяване с Дъх на Градина

Вариант 1
Средиземноморски тип
Използвани са растения с ниски нужди от вода.
Идеята е продължение на първоначалният замисъл за `Кактусова Градина` - предложена е подобна визия, с подходяща растителност. Тя е групирана по хармоничен начин и е допълнена с инертен материал – разтрошена фракция скала и декоративен камък за създаване на естествена и оригинална атмосфера.

Озеленяване с Дъх на Градина

Вариант 2
Тропик
Тук са разположени наситено зелени растения, които изискват по-голяма влага.
Красива композиция, която веднага активира усещане за природа, жизненост, свежест и разкош. За основа е използван дървесен мулч, за създаване на естествена и оригинална атмосфера.


Вариант 3
Елегантен
Тук са показани идеи за бордюри и живи стени, съставени предимно от един вид растение.


Copyright © www.savour-garden.com