ИДЕЙНИ ПРОЕКТИ.... в процес на работа

Обяснителна записка
Ландшафтно оформяне на фирмена база в с. Мусачево

Ситуация
Предвидената за озеленяване територия е с приблизителна площ от 9 000 кв.м. На територията на имота няма изградена пътна структура и съществуваща растителност.

Концепция
Изграждането на обемно-пространственото решение се базира на функциите на обекта и идеята на възложителя за рекреационна площ за служителите и посетителите на комплекса.

Входното пространство от северната страна е обособено като паркинг зона с две зелени петна в източния и западен ъгъл. За силно въздействаща картина, тук е предвиден минималистичен дизайн – в свободната площ е разположен тъмнозелен Бор сред камък и филц. Той е извънредно ефектен като стабилен страж, придава жизненост и е елегантно допълнение към архитектурата.

Най-важният зелен структурен елемент са дърветата. Жизнено важни за спокоен отдих със зоната си на комфорт, която могат да осигурят с дълбоката си сянка, с фитонцидите, които отделят във въздуха, със специалното влияние, което оказват на човешкото съзнание и подсъзнание.

При композирането и оформянето на парковите площи е използван изчистен дизайн и оптимално минималното количество растителност, за да бъде проекта максимално полезен и изпълним в съществуващите икономически условия към днешна дата в България.
При проявен интерес и възможности, проектът дава възможност да бъде обогатен. Сега или с течение на времето като се има предвид, че развитието на дървесно-храстовата растителност променя атмосферата и микроклиматичните условия на зелените площи.

Функционално зониране:
На теренът са обособени няколко функционални зони:
- пътна мрежа – оформя общата структура на терена, в нея са включени главния път за осигуряване на достъп до товаро-разтоварните рампи, паркинг места и обслужваща площадка.
- зелени площи
- алейна мрежа – композицията на алейната мрежа оформя и определя пространството за отдих.

Вариант 1
Пространството е композирано в представителен, геометричен стил.
Подходът е акцентиран с кръгови движения и острови с декоративни елементи – вода, камък, цветя, освен това е окантен с вечнозелени колоновидни видове.
Паркингът е разположен по периферията, при западната ограда, покрай която са засадени дървесни видове, за осигуряване на сянка през летните следобеди.
Алейната мрежа се състои от обслужващи тротоари и две главни алеи, по които са разположени дървени пейки.
Растителността е предимно дървесна и е разположена покрай алеите, за осигуряване на сянка. Няколко декоративни дървесно-храстови групи са разположени на определени места в зелените площи за приютяване на пространството и декоративен ефект.
Зад пейките също са проектирани храсти, които да им служат за гръб – основно изискване за спокоен релакс - човек се чувства на сигурно място.


Вариант 2
Пространството е композирано в геометричен стил.
Пътното платно е решено с максимално функционален достъп.
Паркинг зоната е обособена в източната част на терена. Това позволява погледът от цялата сграда да се простира към зелените площи.
Алейната мрежа е композирана с една по-широка главна алея, върху която е удобно да се поставят пейки и няколко по-тесни обслужващи минавания.
Теренът е окантен с вечнозелени високи иглолистни растения, които създават усещане за мощност, стабилност, жизненост – сред такъв пейзаж човек се чувства сигурен и уверен.
Покрай алеите са предвидени бордюри и живи плетове с различни височини за комфортна и изящна паркова атмосфера.


Вариант 3
Пространството е композирано в пейзажен стил.
Пътното платно е решено с максимално функционален достъп, а паркинг зоната е ситуирана непосредствено до него и в южната част на терена. Така гледката, която се разкрива от сградата са паркови площи.
Алейната мрежа е композирана с хармонично извити пътеки, окантени с широколистни и иглолистни дървета, за осигуряване на сянка през летните месеци. В уширенията на настилката са разположени красиви цветни елементи.
На определени места са разположени дървесно-храстови групи за декоративен ефект и приютяване на пространството.


Вариант 4
Пространството е композирано в геометричен стил.
Пътното платно е решено с максимално функционален достъп. Пред входът на сградата е проектиран декоративен елемент с вода, камък, цветя.
Паркинг зоната е ситуирана от двете страни на пътното платно, максимално близо до сградата. Парковата среда се развива в южната половина на терена, където е проектирана извита в окръжност алея, окантена с широколистни и иглолистни дървета.
На определени места са разположени дървесно-храстови групи за декоративен ефект и приютяване на пространството.


Copyright © 2002-2011 www.savour-garden.com