ИДЕЙНИ ПРОЕКТИ.... в процес на работа

Идейни проектни предложения за оформяне на зелени пространства при заведение Face Bar & Dinner

Ситуация
Функционалното зониране на теренът е осъществено.
За разполагане на растителни елементи са изградени клоцове в специфична форма.
На теренът има съществуваща растителност – новозасадени Туи за жив плет по югоизточната и северозападна ограда.


Вариант 1
Композиционно зелените площи са решени с бордюри от вечнозелена ниска растителност, с по-високи акценти декоративна Туя и сезонни цветя. Този цветен детайл може да е пъстър, с използването на различни видове цветя или с еднородна багра – с използване само на един вид.
По задание първата дъга до сградата е оформена с жива стена от подходяща растителност. Като допълнение в основата й са разположени дървесни кори, декоративни камъни и/или сезонни цветя. Мулчът е предвиден за задържане на влажността и поникването на плевелна растителност.
Входното пространство е декорирано отляво на стълбите с интересна растителна група върху скатен терен, а отдясно с нисък вечнозелен бордюр, който се извива дъговидно през тревната зелена площ.
Като акцент тук е разположен декоративен Бор като енергиен закрилник и пазител на мястото.
От югоизточната страна на теренът са засадени Смърчове, които се развиват с тесни корони и прибавят свеж аромат и атмосфера.


Вариант 2
Композиционно зелените площи са решени с бордюри от листнодекоративни и цъфтящи храсти, с акценти от кълбовидни и колоновидни декоративни иглолистни и сезонни цветя. Входното пространство е декорирано с камък, вечнозелена растителност и сезонни цветя. Използван е скатният терен за развиване на богата и естествена растително-скална композиция.Вариант 3
Композиционно зелените площи са решени с бордюри от пълзящи, ниски рози, в розови и прасковени багри, цъфтящи цяло лято и акценти от колоновидни декоративни иглолистни растения. Покрай прозрачните оградни пана са подредени искрящо бели камъни.


Copyright © www.savour-garden.com