ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ХОТЕЛ - ИДЕЙНИ ЛАНДШАФТНИ ПРОЕКТИ.... в процес на работа

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Теренът, предвиден за озеленяване към хотел `Престиж`, Белене, е представителна площ към комплекса.
Като такава, за нея е предложен стилен дизайн, който да повиши качеството на цялото пространство и въздействието му върху посетителите и гости на хотела.

Основен момент е оптимизирането на условията за ползване на откритите площи. Като цяло климатът в този район се характеризира с горещо лято (често с твърде много насекоми) и студени зими.

При композирането на зеленото пространство най-важно е създаването на подходящ и комфортен микроклимат, което при определените обстоятелства се свързва със засаждане на подходящи широколистни и иглолистни едроразмерни видове. Те действат на различни нива, отделят фитонциди и други биоактивни вещества, които подобряват жизненото пространство и имат силно положително влияние върху емоционалното, психологическо и физическо състояние на човек.

Обширната зелена площ, с която разполага хотелът, е уместно да се ползва практично и да се оформи със стимулираща и привлекателна атмосфера. Тя е ценно допълнение към условията за активен и пасивен отдих, които предлага хотелът. Може да служи не само като визуална притурка, но и да предоставя приятна и удобна обстановка, с която да привлича гости и посетители.


Основни композиционни направления:

Паркови елементи, които възбуждат интерес и подмамват поглед и движение.
Растителни видове, които привличат птици и отблъскват неприятни насекоми.
Насищане на пространството със зеленина, която създава комфорт на съзнателно и подсъзнателно ниво.
Елегантен стил, в съответствие с представителната функция на зелените площи.
Живи плетове за обособяване и отделяне на парковата част от паркинг зоните.
Дървесни видове, подходящи за локалния климат, с красиви корони, осигуряващи сянка и комфортна среда за отдих.
Разполагането на пейки по зелената площ е композиционен похват, който приканва и привлича движението към себе си – възползването от свежестта на сенчести дървета е огромен плюс в горещия период на годината. От тук гостите могат да се насладят на красива Градина и спокойствие сред добре планирано зелено пространство.Първи Вариант
Композиционно пространството е оформено да създава приветлива и свежа атмосфера.
На определени места са разположени растителни групи, които структурират пространството и го определят като стил, въздействие и настроение. Те привличат вниманието и осигуряват жизненост и красота в пейзажа.
Стилно оформяне с вечнозелени видове, които с характерното си групиране създават изискана атмосфера.Втори и Трети Вариант
Основните идеи в тези предложения са:
- Функционално подвеждане на движението към зоната на басейна и
- Включване на обширната зелена площ, с която разполага хотелът към активния и пасивен отдих, който се предлага, чрез провокиране и подмамване на вниманието и интереса на посетителите.

Предложени са паркови алеи, които могат да са от плътна или лека настилка – плочопътеки(снимки - в приложението), които предразполагат ползването на тези просторни зелени площи. Включването на компоненти като пейки и различни паркови орнаменти притеглят посетители и качествено променят средата и нейното настроение.Четвърти Вариант
Обширната открита площ на хотелът е композиционно разработена за привличане на интерес и посетители. Включени са елементи на парковата среда като декоративни групи, алеи, пейки, ротонда, от която се разкрива Градината на комплекса. Всичко това е приютено със съответстваща едроразмерна растителност, с която чувствително се повишава качеството на средата на отдих.
Обърнато е внимание на функционалното преминаване от една зона в друга.


Copyright © 2002-2011 www.savour-garden.com