ЛАНДШАФТНО ПРОЕКТИРАНЕ - ИДЕЙНИ ПРОЕКТИ.... в процес на работа

Вариант 1

Дворното пространство е композирано в минималистичен стил, в хармония с дизайна на сградата.
Използвани са вечнозелени, пъстролистни и цъфтящи растения, които са подредени внимателно и хармонично, за създаването на едно интересно и уютно пространство.
Ивици от растителност очертават пътеките и контурите по периферията, декоративни групи са разположени на определени места, които се наблюдават при движение, навлизане или отдих в двора, а също и отвътре през големите витрини.

Проектирани са две платформи и пътеки към тях от екзотична дървесина, която изключително много приютява и изящно оформя визията на Градината. Те са добър вариант за поемане на пространството, загубено от откоса покрай оградната линия. Осигуряват приятно местенце на открито (за наслада от Градината, въздуха и живота;))
Настилката около къщата е проектирана с различни по размер камъчета, върху които е ситуирана дървената пътека. От вътрешната й страна са разположени филц, речни камъчета или други декоративни малки камъни, които могат да варират и по цвят – оранжеви, чисто бели или тъмночервено обагрени. От външната страна на пътеката е предвиден по-едър объл камък, който също може да е високодекоративен бял, оранжев или червеникав, а друга опция е речен камък.
Настилката от южната страна на сградата е посочена като филц, който може да се съчетае с няколко по-едри камъка, за създаването на любопитна и привлекателна картина.

Короните на съществуващата растителност ще бъдат прочистени и оформени в съзвучие с характера на Градината.

Двете зелени петна пред входа на сградата са моделирани чрез подходяща растителност като миниатюрен пейзаж, навяващ духа на японските Градини.Вариант 2

Озеленяването в този вариант е в пейзажен стил. Допълнителен интересен елемент тук са композициите от Японски Клен и камък до прозорците и извитата дървена пътека.Вариант 3

Тук озеленяването е организирано на групи.
Настилката в Градината е предвидена като плочопътека от гранитни плочи върху филц и на тревна фуга.


Copyright © www.savour-garden.com