РЕСТОРАНТ ГРАДИНА - ИДЕЙНИ ПРОЕКТИ.... в процес на работа

ЗАПИСКА

Концепцията за оформяне на градинското простраство е съобразена със съществуващите условия на терена, като настилка, съществуваща растителност, микроклимат и начина на ползване.

Структурата е зависима от разположението на стандартни големи маси с пейки, съответно 180/90 см и 180/55см, маси със столове – 90/90, 60/55см и е определена от твърдата настилка.

Допълнително във всички варианти могат да се поставят декоративни елементи в битов стил като съдове с цветя, дървени колела и други орнаменти, които да украсят и въздействат върху уюта и привлекателността на обстановката.


Вариант 1

Тук е предложено минимално навлизане в зелените площи като същевремено се осигуряват 60+ броя седящи места, с възможност за поставяне на още два броя маси с пейки.

Зеленото пространство е в геометрични очертания, с ясно оформени зони.
При входа е композиран интересен подход със зелени бордюри и воден елемент.
Северната част на терена е изцяло озеленена с тревен или друг вид нисък килим и жива ограда от интересни декоративни растения със свободна корона.


Вариант 2

Разпределението на местата е на четворки и шестици, затова е увеличена настилката с навлизане в зелената площ, като общия брой посетители остава 60+ броя.

Озеленяването е формирано като бордюри или живи стени по периферията на настилката и като декоративни включвания в кашпи, върху самата нея. Зелената част е окантена с цъфтящи и пъстролистни храсти.


Вариант 3

Тук са поставени 11 броя големи маси с пейки, за 66+ броя места.

Дизайнът на пространството е в пейзажен стил.
Водният елемент е преместен пред входа, за освобождаване на пространството и по-удобна, целесъобразна и хармонична подредба. Така той се превръща в интересен декоративен елемент, който примамва посетителите отвън като същевремено разкрива атмосферата вътре.
Цялостния облик на заведението е разнообразен с оригинална и интересна извиваща се рекичка от Здравец и тук таме по някой камък. Преминаванията стават с плочи върху нея или просто с прескачането на 20-30 см. Реката лъкатуши през настилката и навлиза в зелената площ, където се разклонява и кантира декоративна група от цъфтящи, вечнозелени и пъстролистни растения.


Вариант 4

Разпределението на местата е на четворки и шестици, затова е увеличена настилката с навлизане в зелената площ, като общия брой места са 58+ броя.

Дизайнът на пространството кореспондира с атмосферата на битовите, възрожденски дворове, с техните бордюри от Чемшири и Здравец, каменни елементи и т.н.
Водният елемент е поставен пред входната врата, за привличане на енергията и интереса на посетителите и същевременно заради по-хармоничното устройване на терена с маси и преминавания. В този вариант не се предвиждат тревни килими, а ниска почвопокривна растителност, поради факта, че в дългосрочен план, тревен килим на сенчести места, за да е привлекателен, изисква значителна поддръжка.


Вариант 5

Разпределението на местата е на четворки и шестици, затова е увеличена настилката с навлизане в зелената площ, като общия брой места са 80 броя.

Зеленото пространство е оформено в кръгли площи, окантени с бордюр от цветя и Чемшир, с по една група от интересни храсти. На определени места са разположени декоративни групи и елементи, които допълват цялостното впечатление за привлекателно и приятно място.


Copyright © 2002-2010 www.savour-garden.com