Ландшафтен проект - идеи от Дъх на Градина

Концептуални планове

Композиционното решение във всички варианти е повлияно от формата на терена, съществуващите настилки, елементи и растителност.
Организирането на пространството е съобразено с предпочитанията на собствениците за хармонична Градина и усещане за простор.

Особено внимание е обърнато на предната площадка, на която има възможност за отдих и събиране на мислите. Водният елемент има варианти да се направи както като езерце с вода и фонтан, така и с други форми, например като сухо езеро, с декорация, а изливащата се вода да потъва в речни камъни.
Използваната растителност са различни декоративни форми, вечнозелени, цъфтящи, пъстролистни и т.н., както и дребни дръвчета с финна листна маса, която да кореспондира с тясното пространство.

В задната част на двора, в групата с камък е много подходящо да се засаждат видове от рода Pelargonium, Мушката и Сакъзи.

На определени места са създадени зелени живи стени, които приютяват Градината и създават интимна атмосфера.

В някои от вариантите е използван бял речен камък, който визуално действа за разширяване на пространството – камъните са чисти, светли и отразяващи светлината.

Ландшафтен проект ландшадтен проект

Вариант 1

Предна Градина
Съществуващата алея е изправена като вместо да се извива настрани, плавното протичане на енергията се постига вертикално чрез надигане на ниска рампа, която е преход към дървена пътека-платформа, свързваща се с дек от екзотично дърво, който обхваща цялото входно пространство.

Изходът от дървеният дек към задната част на двора става чрез стъпала или рампа със съвсем малък наклон.

По протежение на входната алея са засадени различни по размери Чимшири, които преливат в различни форми като вълни.

Мястото за паркиране е оформено като полянка, по чиято периферия са разположени в полукръг декоративни растителни групи, които да обогатяват визията в тази част на двора. Водният елемент е разположен непосредствено до дъвения дек и мястото за сядане.

Задна Градина
Тази част е оформена изцяло като тревна площ. Покрай западната ограда е засадена жива зелена ограда от вечнозелена растителност, а покрай източната е положена ивица от искрящо бял камък, който оформя пространството, дава перспектива и увеличава усещането за отдалеченост.
Плавна алея се свързва с лятната къща в дъното на двора, а хълмчето там е декорирано с вечнозелени и цъфтящи растения и ивица от ниски бордюрни Рози.
Като акцент, близо до площадката е разположен червенолистен Клен.


Ландшафтен проект озеленяване

Вариант 2

Предна Градина
Тук композицията е със съвсем изчистена линия за създаването на усещане за представителност и лесно протичане на енергията. Оформен е миниатюрен пейзаж около водния елемент, като красива картина, която да се наблюдава.

Дървеният дек поема входното пространство на къщата като достъпа към и от него може да стане със стъпала или плавна рампа.

Задна Градина
Оформена с тревен килим и една хармонично извита плочопътека, за достъп до задната част на двора. По протежението й са разположени декоративни групи, като насочващи погледа кулиси, които рамкират перспективата.


Ландшафтен проект градини

Вариант 3

Предна Градина
В този вариант е запазена съществуващата входна алея, но е променена извивката й при свързването с правия участък, за да се осъществи плавно преминаване. От дясната й страна за засадени вечнозелени обли растения, формиращи релеф за подвеждане на движението, а в най-тясната част са предвидени дървени панели и кантиране с ярък, бял камък.
От ляво – поляна и миниатюрен пейзаж, околовръст водния елемент.

Задна Градина
Изключително тревна площ, кантирана от едната страна от ивица бял камък, а от другата с вечнозелени растения, формирани на групи – Туя, следвана от дървен панел, с ред от Чимшири пред него. В дъното е оформена декоративна група, а досами площадката са разположени лехи с цветя.


Ландшафтен проект ландшафтна архитектура

Вариант 4

Предна Градина
Представително оформено пространство.
От счупената извивка е избягано като е изградена кръгла площадка на по-високо ниво, а достъпът е предвиден чрез ниска рампа. Площадката е изработена като кръгла полянка, през която минава пътеката за входа на къщата. Окантена е с бордюр, цветя и вечнозелена растителност.

Задна Градина
Зелена поляна, окантена с интересни групи, които поддържат визията за перспектива.


Ландшафтен проект ландшафтен проект

Вариант 5

Композицията се развива в същия дух, с малко по-различни очертания.

 

Bookmark and Share

Copyright © www.savour-garden.com