ЛАНДШАФТЕН ДИЗАЙН : Идеен проект, частен имот гр. Банкя - ИДЕЙНИ ПРОЕКТИ.... в процес на работа

 

Концепция 1

Решението за оформяне на дворното пространство е силно повлияно от съществуващата растителност и ползването му.

Подхода към къщата е проектиран като алея, която при входната врата на двора започва с уширена площадка, продължава в права линия до предната тераса, а по средата се разклонява в извита алея, която обхожда къщата. Съществуващите стълби към предната тераса са разширени с извивка към самата нея, а от съществуващия ред Чемшири, са извадени един или два броя, за да се освободи пространство пред тях. Така навлизането към къщата става по-свободно, непринудено и удобно. Свиването и стесняването на входа, на подсъзнателно ниво се възприема като пречка, спънка, трудност и в крайна сметка неудоволствие от прекрачване на прага. Затова мястото на стълбите е проектирано с уширения, които да направят входното пространство привлекателно. От терасата е предвиден още едни изход – към задната част на къщата и двора. От предните стълби, започва плочопътека, която да обслужва Цветната Градинка. От тук е предвидена връзка и за страничната част на къщата – алея, която започва от паркоместата и пейзажно извита стига до страничната тераса и се свързва с обходната алея. В задния двор е разположена плочопътека, която да улесни придвижването към съседния имот.
Подходът за гаража и паркинг местата е композиран с два контрастни като цвят, големина, текстура и вид материала – гранитни павета и естествен камък - гнайс, които очертават декоративен рисунък.

Пространството е разделено от съществуващата растителност и по-специално живия плет от Чемшир на две части - за автомобилен достъп и предна градинка за отдих и наслада за очите. Чрез декоративна растителност, картината се обогатява и придава усещането за уют и уникалност на Градината. Така декоративните видове са композирани и приютени предимно в островни групи, пълни с цвят от едно- и многогодишни цветя и вечнозелени видове, които да поддържат визията през всички сезони. Разположени са на определени места, за най-хармонично въздействие. Покрай улицата предната ограда е декорирана с цъфтящи храсти и вечнозелени иглолистни видове. Пред терасата е изградена цветна декоративна градинка, изпълнена с различни видове любими цветя и интересни вечнозелени и пъстролистни или цъфтящи, бавнорастящи храстчета.
Особено внимание е обърнато на страничните подходи за задната част на къщата, заради предполагаемото често минаване оттам, по повод съществуващата тераса и мокрото помещение отзад. Специфичните условия там – тясно и сенчесто пространство, предполагат едно по-внимателно планиране, с използването на контрастни видове, такива със светли багри, подходящи цъфтящи храсти и прибрани корони.
В задния двор е предвидено създаването на равен и плътен тревен килим и допълване на съществуващата едроразмерна растителност с две-три декоративни групи, които да я обогатят.


Концепция 2

Решението за оформяне на дворното пространство е силно повлияно от съществуващата растителност и ползването му.
Предната част на двора е разделена на две от жив плет от Чемшири. Южната част се използва за автомобилен достъп, а северозападната за пешеходен достъп и градина за отдих и релакс.

Идеята на композицията е създаване на една окантена и подредена среда, предлагаща усещането за продължение на дома навън, една стая навън, където чрез прибрано и оформено пространство, в което растителността е богата на цветове и текстури, срещаме уюта и спецификата на интериора.
Настилките на алейната мрежа са изградени от бетонни и гранитни павета.
Подхода към къщата е предложен като права алея, насочена към входната тераса. Пред стълбите е оформена площадка, с премахване на няколко от съществуващите Чемшири като така се осигурява достъп към гаража и южната част на терена. Непосредствено до терасата е изграден клоц, с ширина около метър и на височината на самата тераса. Така визуално увеличаваме площта за отдих като същевременно я облагородяваме със зеленина, която може да е както зелена трева, така и композиция от цветя. От северозападната част на терасата е предвидено слизане към обходната алея, а също така и елемент от градинска мебел, като например дървен бар-плот или шкаф.

Растителността е ситуирана по периферията на тревната площ, отпред и покрай страничните преминавания е богато оформена, а задната градина е заравнена с тревен килим и допълнена с малка група от декоративни храсти покрай вечнозелените дръвчета – Лъжекипариси.
Покрай улицата по предната ограда са разположени иглолистни видове – Туи, които служат за фон на засадените пред тях декоративни храстчета и цветя.


Концепция 3

Решението за оформяне на дворното пространство е силно повлияно от съществуващата растителност и ползването му.
Предната част на двора е разделена на две от жив плет от Чемшири. Южната част се използва за автомобилен достъп, а северозападната за пешеходен достъп и градина за отдих и релакс.

Тук композицията е с извити очертания на алейната мрежа, която на места е окантена с лехи от цветя.
Изграден е клоц за декоративна Градинка, непосредствено до входната тераса, на нейната височина.
Обходната алея от южната страна започва от гаража.
Предвидена е плочопътека в задния двор, за удобен достъп към съседния имот.

Растителността е разположена по периферията на терена, а на определени места и покрай алеите. При страничните преминавания е богато оформена, а предната поляна е окантена с жив плет от иглолистни растения с акценти от цъфтящи храсти – съществуващите Люляци и допълнително избрани декоративни видове.


Концепция 4

Решението за оформяне на дворното пространство е силно повлияно от съществуващата растителност и ползването му.
Предната част на двора е разделена на две от жив плет от Чемшири. Южната част се използва за автомобилен достъп, а северозападната за пешеходен достъп и градина за отдих и релакс.

В този вариант, композицията е пейзажно оформена, чрез извита входна алея, гостоприемно удължени стълби в дъговидна форма, лехи и острови от цветя и декоративни растения. Входната тераса е тотално преобразена чрез широките си стъпала, украсена със големи кашпи, пълни с цветя и овален клоц, изграден в северозападната й част.


Copyright © www.savour-garden.com