Малък частен двор в Красна поляна- за 3 дни

 


уно, дос, трес

  

   

 


Ситуация – смолница на буци

  

  

Подготовка

  

Доставка и разстилане на хумусна почва

  

Заравняване

  

Растителност

  

  

  

Затревяване

  

ГОТОВО (есен)

  

Напокълване (пролет)

лято