ИЗРАБОТКА НА ГРАДИНА СЪС СУХА РЕКА

ЧАСТ 3 – ИСТОРИЯ В СНИМКИЕкип


Ситуация – троскот и джанки

  

  


Доставка на пръст, декоративни камъни и филц за сухата река

  

  

  

  


Доставка и разполагане на растителност

  

  


Засаждане с любов

  

  


Паркинг елементи

  


Дооглеждане

  


ГОТОВО (есен)

  

  

  


На пролет

  

  

  

  

  


 

ЧАСТ 1 – СЪЗДАВАНЕ НА ЛАНДШАФТЕН ПРОЕКТ
ЧАСТ 2 – КАК ИДЕИТЕ СЕ ПРЕВРЪЩАТ В РЕАЛНОСТ
ЧАСТ 3 – ИСТОРИЯ В СНИМКИ