Грапене на тревен килим

Това е изваждане на мъртвата и суха трева от основата на тревния чим. Разресване. Поне два пъти годишно. Има специални гребла, служещи за тази цел. На пролет то е задължително

Грапене